Azja

10 ciekawostek o starożytnych Chinach dla dzieci

Drzwi z Drewna

Cywilizacja starożytnych Chin rozwinęła się w dolinach dwóch dużych rzek, Huang He, zwanej Żółtą Rzeką oraz Jangcy, znanej również jako Niebieska Rzeka.

Już w starożytności państwo to było jednym z najludniejszych krajów na świecie. Oto ciekawostki, zaskakujące informacje i fakty o starożytnych Chinach które przygotowaliśmy specjalnie dla dzieci.

1. Warunki naturalne

Rzeki, wokół których założone zostało pierwsze osadnictwo starożytnych Chin, wpływały bardzo korzystnie na żyzność gleby, co spowodowało, że były to dobre warunki do rozwoju rolnictwa.

2. Rolnictwo

Poza tym, że warunki naturalne były dogodne i sprzyjające, tamtejsi mieszkańcy stworzyli tam sieć irygacyjną, co jeszcze korzystniej wpłynęło na ich plony. Uprawiano przede wszystkim ryż, a także pszenicę i jęczmień.

3. Hodowla

Oprócz tego, że ludzie zajmowali się produkcją zbóż, hodowali również zwierzęta. Były to głównie owce, kozy, bydło oraz drób, a także ryby, małże i skorupiaki.

4. Pierwsi władcy

Za pierwszych władców Chin uważani są przedstawiciele dynastii Shang, którzy zaczęli swoje panowanie ok. XVIII w. p.n.e.

5. Typ władzy

Król (wang), zwany również „synem niebios” sprawował w starożytnych Chinach władzę absolutną. Był on również najwyższym kapłanem oraz zwierzchnikiem armii.

6. Zhou (Czou)

Była to szlachecka rodzina, która obaliła panującą do tej pory dynastię Shang. Rodzina ta dysponowała przede wszystkim bardzo silną armią. Za panowania Zhou powstał m. in. tradycyjny chiński podział klasowy.

7. Struktura społeczeństwa starożytnych Chin

Najwyższą pozycję w chińskim społeczeństwie starożytnym odgrywali wen, czyli umiejący pisać. Niżej plasowali się mong (rolnicy), jeszcze niżej gong (rzemieślnicy), a najniższą pozycję mieli shang (kupcy).

8. Shi Hunaghi

Władca z dynastii Qin, który zasłynął jako twórca cesarstwa, a także ostatecznie zjednoczył Chiny. Wprowadził m. in. jednolite prawa, pieniądz, pismo i miary, a także system administracyjny.

9. Osiągnięcia cywilizacyjne

Ludy starożytnych Chin pozostawiły po sobie wiele osiągnięć, rozwinęło się m. in. pismo, literatura, astronomia, matematyka czy filozofia.

10. Terakotowa armia

To zabytek, który składa się z ok. 8 tys. figur wojowników, które znaleziono niedaleko sarkofagu władcy. Jest jednym z ośmiu cudów świata.