Podróże

20 Ciekawostek o NATO

flaga NATO

NATO, a dokładniej North Atlantic Treaty Organization, jest to Sojusz Północnoatlantycki, z siedzibą główną w Brukseli, Belgii. Jego celem jest ochrona ludności, a także zapewnianie współpracy między państwami członkowskimi oraz prowadzenie konsultacji w kwestiach bezpieczeństwa. Poznajmy kilka ciekawostek na temat Organizacji.

1. Państwa NATO

W skład NATO wchodzi aż 30 państw, dwóch z nich pochodzi z Ameryki Północnej, reszta pochodzi z Europy.

2. Polska w NATO

Polska jako członek NATO zyskuje z pewnością stałe wzmacnianie własnych zdolności obronnych.

3. Lider NATO

Jest to Jens Stoltenberg, którego wybrano na nowego szefa NATO 28 marca 2014 roku.

4. Kto wprowadził Polskę do NATO?

Osobą, która podpisała dokumenty ratyfikujące wprowadzenie Polski jako członka NATO, był Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

5. Wojska NATO w Polsce

Jest ich tutaj około 10 tysięcy.

6. Jak duża jest armia NATO?

Wedle informacji z roku 2009 roku armia NATO liczy ponad 4 miliony żołnierzy, co oznacza około 20% liczby żołnierzy z całego świata. Oczywiście wszyscy są w służbie czynnej.

7. Artykuł 4 Sojuszu Północnoatlantyckiego

Brzmi on: „Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć – zdaniem którejkolwiek z nich – zagrożone będą: integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”.

8. Flaga NATO

Granatowe tło, pośrodku, w okręgu, znajduje się biały pierścień symbolizujący jedność, w nim widnieje róża kompasowa, symbolizująca dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim ze stron.

9. Najsilniejszy kraj NATO

Są to Stany Zjednoczone. Dysponują one bowiem ponad milionową armią, która wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt.

10. Twórca flagi NATO

Jest nim Gen. Dwight Eisenhower.

11. Artykuł 5 Sojuszu

W skrócie mówi on o tym, że kiedy któraś ze Stron znajduje się pod niebezpieczeństwem, wówczas wszystkie Strony Sojuszu zobowiązane są do stawienia się za nią i bronienia jej terytorium.

12. Państwa, które powołały NATO

Kanada, Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, Wielka Brytania, Norwegia.

13. Co przyczyniło się do powstania NATO?

Geneza powstania tej Organizacji związana jest z powstaniem po wojnie dwóch rywalizujących ze sobą bloków państw na czele z USA oraz ZSRR.

14. Polska jest członkiem NATO od…

… roku 1999.

15. Traktat o utworzeniu NATO

Podpisano go w Waszyngtonie, został on zawarty 9 kwietnia 1949 roku.

16. Główne języki urzędowe NATO

Są to język angielski oraz język francuski.

17. Ostatni kraj, który dołączył do NATO

Jest to Macedonia Północna i dołączyła ona do Sojuszu w 2020 roku.

18. Kandydaci do członkostwa w NATO

Są to: Szwecja, Bośnia i Hercegowina oraz Finlandia.

19. Islandia

Jest to jedyny kraj, należący do NATO, który nie ma żadnego żołnierza.

20. Artykuł 5 uruchomiony w 2001 roku

Zaraz po ataku terrorystycznym na World Trade Center od razu uruchomiony został, wcześniej opisany, artykuł 5 NATO. Był to pierwszy w historii moment, kiedy ten właśnie artykuł oficjalnie został uruchomiony i włączony do życia państw Sojuszu.