Ciekawostki

25 ciekawostek o lasach liściastych i mieszanych

liście

Trudno wyobrazić sobie planetę bez zbawiennego działania lasów oraz bez ich urody. Lasy liściaste i mieszane są nie tylko miejscem, w którym można obserwować wiele rzadkich roślin, ale również domem dla wielu gatunków zwierząt. Jakie ciekawostki o lasach liściastych i mieszanych warto poznać?

1. Według danych z 2021 roku, Polska posiada około 9,2 miliona hektarów lasów, co stanowi około 29,6% całkowitej powierzchni kraju.

2. Znajdująca się na terenie województw wielkopolskiego i lubuskiego Puszcza Notecka jest największym lasem w Polsce. Jego powierzchnia przekracza 1372 kilometrów kwadratowych.

3. W lasach Polski dominują drzewa iglaste (ok. 80,5% lasów), a drzewa liściaste stanowią około 19,5%. Najczęściej spotykanymi gatunkami są sosna (63,1%), świerk (8,9%), buk (7,1%), dąb (7,0%) i brzoza (6,6%).

4. Do powszechnych mieszkańców polskich lasów należy zaliczyć sarny, jelenie, dziki, sowy, wilki, a także jeże i dzikie zające.

5. Puszcza Białowieska, znana z unikalnej fauny i flory, zajmuje obszar około 1500 km², z czego około 600 km² znajduje się po stronie polskiej.

6. Chociaż wilki często występują w polskich lasach, rzadko można je zobaczyć. Wbrew pozorom zwierzęta te należą do bardzo płochliwych, dlatego najczęściej o ich obecności świadczy wycie.

7. W polskich lasach żyje w sumie nieco ponad 2 tysiące żubrów. Większość z nich zasiedla lasy w Bieszczadach, ale można je również spotkać w Puszczy Białowieskiej, Puszczy Augustowskiej, Puszczy Knyszyńskiej czy też w Puszczy Boreckiej.

8. Lasy sprzyjają rozwojowi roślin, które nie mają szans w innych warunkach. Do rzadkich  chronionych roślin występujących w polskich lasach należą na przykład granicznik płucnik, kosaciec syberyjski czy jedenaście gatunków storczyków takich, jak wątlik błotny.

9. Lasy nie bez powodu nazywane są fabryką tlenu. Rośliny oczyszczają powietrza, a niższy poziom parowania zapewnia magazynowanie wody.

10. Większość drzew iglastych reprezentuje jednocześnie płeć męską oraz żeńską. Z jednego drzewa mogą więc pochodzić żeńskie szyszki, które zostaną zapłodnione przez męski pyłek.

11. Najstarszym drzewem w Polsce jest Cis Henrykowski, który znajduje się w Henrykowie Lubańskim. Według ekspertów drzewo to ma nawet ponad tysiąc lat. Z kolei w lasach nie brakuje drzew, które mają po kilkaset lat.

12. Co roku w Polsce zalesia się około 40 tysięcy hektarów lasu, co przyczynia się do wzrostu lesistości kraju.

13. Nieprawdą jest powiedzenie, że drzewa mogą umrzeć ze starości. Tak nie dzieje się nigdy. Drzewa umierają wyłącznie wskutek działania człowieka, owadów czy chorób.

14. Jeszcze niedawno w Wielkiej Brytanii lasy dębowe były najpowszechniejszymi lasami na Wyspach. Sytuacja zmieniła się na przestrzeni kilku dekad wskutek masowej wycinki.

15. W lasach liściastych i mieszanych często występuje bogate podszycie, które tworzy warstwę roślinności między koronami drzew a ziemią. W Polsce można tu spotkać np. paprocie, jeżyny, czy dzikie zioła.

16. Najstarsze polskie drzewa, takie jak dęby czy cisy, mają często ponad 500-600 lat. Rekordzistą jest Cis Henrykowski, którego wiek szacuje się na ponad 1000 lat.

17. W polskich lasach mieszanych i liściastych dominują takie gatunki drzew jak dęby, buki, sosny, świerki, czy brzozy. Dzięki tej różnorodności lasy te są bardzo ważne dla utrzymania bioróżnorodności.

18. W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost w ilości lasów. Od lat 90. XX wieku powierzchnia lasów wzrosła o ponad 500 tysięcy hektarów.

19. Lasy liściaste, w przeciwieństwie do iglastych, charakteryzują się wyraźnymi zmianami sezonowymi. Wiosną i latem są bujne i zielone, jesienią przybierają barwy czerwieni i złota, a zimą tracą liście.

20. Polskie lasy liściaste i mieszane mają także duże znaczenie gospodarcze, dostarczając drewna do produkcji mebli, papieru i innych produktów. Jednocześnie są one ważne dla turystyki i rekreacji.

21. Lasy te są narażone na szereg zagrożeń, takich jak zanieczyszczenie powietrza, choroby drzew, szkodniki (np. korniki), a także zmiany klimatyczne, które mogą wpływać na ich skład gatunkowy i zdrowie.

22. W Polsce istnieją różne programy ochrony lasów, mające na celu nie tylko zachowanie istniejących drzewostanów, ale też odtwarzanie i zalesianie nowych obszarów, szczególnie tych, które zostały dotknięte działalnością człowieka.

23. W polskich lasach występuje ponad 20 tysięcy gatunków roślin i zwierząt, z czego wiele z nich jest chronionych.

24. Liczba żubrów w Polsce to około 2,5 tysiąca sztuk (dane z 2022 roku), co czyni ten kraj jednym z największych ośrodków ochrony tego gatunku w Europie.

25. Lasy liściaste i mieszane tworzą specyficzny mikroklimat – latem zapewniają chłód i wilgoć, a zimą działają jak osłona przed wiatrem i mrozem, co ma duży wpływ na lokalne ekosystemy.