Ciekawostki

15 Ciekawostek o Języku Polskim

polskie serce

Na całym świecie jest około 50 milionów ludzi, którzy mówią po polsku. Oczywiście, większość z nich mieszka w Polsce, ale duże polskojęzyczne społeczności można znaleźć także w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Argentynie, Brazylii i na Białorusi. Poznajcie ciekawostki o języku polskim. Są tutaj też zaskakujące informacje!

1. Polski alfabet

Podobnie jak w większości państw tak i polski alfabet opiera się na alfabecie łacińskim. Składa się z 32 liter.

2. Pierwsze zapisane polskie słowa

W średniowiecznych dokumentach łacińskich znaleziono zapisane polskie imiona i nazwy geograficzne. Język polski historycznie wywodzi się z języka prasłowiańskiego. Nie posiadał żadnych zasad gramatycznych i ortograficznych. Najstarsza zdanie zapisane w języku polskim pochodzi 1270 roku zapisane na karcie 24 Księgi henrykowskiej.

3. Najstarszy polski druk

W 1475 roku we Wrocławiu powstał pierwszy polski druk, zawierał on trzy modlitwy katolickie. Wydarzenie to miało miejsce 35 lat po wynalezieniu druku przez Gutenberga.

4. Elementarz nauki polskiego

Pierwsze elementarze nauki języka polskiego ukazały się na początku XVI wieku, wydrukowane został w 1539 roku w Krakowie.

5. Rozwój języka polskiego

Badacze wyróżniają pięć okresów rozwoju języka polskiego: przedpiśmienny, staropolski, średniopolski, nowopolski, współczesny. Systematykę, na której się opierano robiąc ten podział określa się jako periodyzację.

6. Język polski na świecie

Ponad 60 milionów osób na świecie mówi w języku polskim. Nie mamy co się równać do popularności z angielskim czy hiszpańskim, ale też nie mamy się czego wstydzić. Fakt ten pokazuje jak burzliwe były dzieje Polski, że porozrzucały Polaków po całym świecie. Warto tutaj wspomnieć, że Polska nie należała do grona państw kolonialnych, dzięki czemu niektóre języki są tak popularne na świecie.

7. Trudność mowy polskiej

Według badań przeprowadzonych na świecie przez niezależne źródła, język polski zaliczono do grona jednych z trudniejszych języków.

8. Neologizmy językowe

Polacy mają bardzo dużą skłonność do tworzenia nowych słów. W obecnych czasach kiedy rozwój techniki upowszechnił korzystanie z internetu, powstaje bardzo wiele nowych słów i wyrażeń. Przykładem tej nowomowy mogą być zaczerpnięte z internetu słowa: bloger, jutuber, influencer itp.

9. Wpływ reklamy na mowę

Łomżing, plażing, smażing słowa prawie wszystkim znane, a pochodzące z reklam znanego piwa. Reklama wiedzie prym w nadawaniu słowom nowych brzmień.

10. Zmiany obyczajowe i ich wpływ na język polski

Zmiany w ustawodawstwie dopuszczające mężczyzn do sprawowania urlopu nad nowo narodzonym dzieckiem wprowadziła do obiegu określenie tacierzyński.

11. Język młodzieżowy

Każda epoka sprawia, że dzieci czy młodzież wprowadza do języka nowe określenia, które z czasem stają się obiegowymi słowami używanymi przez wszystkich. Nowe zwroty rozumiane przez młodzież mają duży wpływ na rozwój każdego języka w tym także języka polskiego.

12. Feminizm i jego wpływ na język polski

Współczesne nowoczesne kobiety w coraz większym stopniu wpływają na zmiany językowe. Określenia zawodów uniwersalnych, wykonywanych zarówno przez mężczyzn jak i kobiety, zaczyna się zmieniać. Kiedyś pani psycholog, dziś to pani psycholożka, kiedyś pani profesor dziś pani profesorka i tak można przykładów mnożyć. Dodawanie końcówek „żka” do określania zawodów staje się czymś normalnym. Rozróżnianie płci na zasadzie panie posłanki, panowie posłowie służące do określenia sprawowanej funkcji jest normą. Polki i Polacy dziś takie zwroty stają się obowiązująca normą. A to wszystko wpływa na to, że język cały czas ewoluuje.

13. Podobieństwa do języka polskiego

Słowiańskie pochodzenie przypisywane jest nie tylko językowi polskiemu. Podobnym językiem również wywodzącym się ze słowiańszczyzny jest język czeski, słowacki. Mając podobną genealogię języki te są stosunkowo łatwo zrozumiałe dla mieszkańców wszystkich tych krajów.

14. Brzmienie takie samo zapis inny

W języku polskim występują również tak zwane dwuznaki. Jest to zapis typu ch, rz, czy, szy, dz, dź, dż. Wymienione dwuznaki sprawiają obcokrajowcom spore kłopoty. Specyfika ich jeszcze dodatkowo polega na tym, że w mowie np. ch nie różni się h, to samo dotyczy rz i ż, tu mamy już do czynienia z gramatyką językową. To tylko niektóre przykłady świadczące o sporym skomplikowaniu naszego języka.

15. Mikołaj Rej

„Polacy nie gęsi swój język mają” zdanie delikatnie zmodyfikowane jest autorstwa Mikołaja Reja. W ten prosty sposób najprawdopodobniej autor starał się przekazać, że najwyższy czas odejść od łaciny, a używać i doskonalić język polski. Gęsi symbolizują tu język łaciński, którego brzmienie często przyrównywane bywało do gęgania.