Ciekawostki

13 interesujących ciekawostek o Nizinie Mazowieckiej

Twierdza w Modlinie
Twierdza w Modlinie położona na Nizinie Mazowieckiej

Polska jest krajem zróżnicowanym pod względem geograficznym – występują bowiem góry, niziny, wyżyny, obszar depresji, liczne jeziora, a nawet pustynie. Sprawia to, że aż chce się ją zwiedzić wzdłuż i wszerz. Terenem godnym polecenia jest między innymi Nizina Mazowiecka – ciekawostki, jakie można o niej powiedzieć, nie kończą się na informacji, że położona jest na zbiegu dwóch rzek: Wisły i Narwii.

 

1. Nizina Mazowiecka położona jest w Polsce środkowo-wschodniej, we wschodniej części Nizin Środkowopolskich. Stanowi rozległą, płaską kotlinę – w jej środku znajduje się Kotlina Warszawska. Otoczona jest przez liczne wzniesione poprzecinane rzekami zmierzającymi do Wisły.

2. Dawniej Nizina Mazowiecka była zajęta przez rozległe puszcze, obecnie jest jedną z najmniej lesistych nizin w kraju. Na terenie Niziny położone są cztery puszcze: Kampinoska, Biała, Kozienicka i Kurpiowska.

3. Nizinę Mazowiecką kiedyś porastały lasy pełne zwierząt, pozostałością po dawnych krajobrazie są obecne obszary leśne między innymi Puszcza Kampinowska. Zwierzęta, jakie można tu spotkać, to między innymi łoś, jeleń, sarny, dziki, rysie i czaple.

4. W krajobrazie przeważają płaskie lub lekko faliste równiny, które zostały ukształtowane w czasie zlodowacenia środkowopolskiego. Kotlinę Warszawską otaczają wysoczyzny, czyli rozległe i płaskie tereny wznoszące się ponad dnami pradolin, zbudowane z materiału morenowego.

5. Mała ilość zakładów przemysłowych zlokalizowanych  na Nizinie Mazowieckiej przyczyniła się do szybkiego rozwoju rolnictwa. Chociaż warunki rozwoju są średnie – występuje duża ilość bielic i gleb brunatnych – to rejon ten jest potentatem, jeżeli chodzi o uprawy ziemniaków i żyta. We wschodniej części regionu występują liczne łąki i pastwiska, a w okolicach Grójca sady, które są największe w Polsce. Dodatkowo w okolicach Łodzi i Warszawy uprawia się warzywa i kwiaty na potrzeby tych miast.

6. Na południu Niziny są dobrze rozwinięte miasta: Łódź, dalej Piotrków Trybunalski czy Sulejów, a na granicy z terenami Wyżyny Małopolskiej – miasto Opoczno.

7. Nizina Mazowiecka stanowi krainę nie tylko piękną pod względem krajobrazu, na jej terenie znajduje się wiele atrakcji turystycznych, które przyciągają. Wśród nich dużą popularnością cieszą się między innymi: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Odrestaurowany zamek gotycki z XIV wieku w Ciechanowie, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, pałac królewski w Wilanowie.

8. Nizina Mazowiecka należy do Krainy Wielkich Dolin. Jej główne zarysy zostały ukształtowane były przez zlodowacenie środkowopolskie i lądolód skandynawski.

9. Ziemie Niziny Mazowieckiej należą do najmniej urodzajnych. Występują tu głównie gleby bielicowe ukształtowane na piaskach, osadach zastoiskowych i glinach.

10. Poza Wisłą i Narwią, u których zbiegu leży Nizina Mazowiecka, przepływają przez jej tereny także rzeki Bugu, Pilicy, Wieprza i Wkry.

11. W ciągu roku występują tu duże różnice w temperaturze. Latem termometry wskazują średnie temperatury na poziomie 18-18,5 stopni Celsjusza.

12. Granice Niziny Mazowieckiej wyznaczają zasięgi lodowca w stadiale Warty i lodowca bałtyckiego. Od południa nizina sięga aż po Wzgórza Radomczańskie i sąsiaduje z Wyżyną Kielecko-Sandomierską. Północna granica biegnie wzdłuż południowego zasięgu jezior mazurskich.

13. Występują tu najniższe w Polsce opady deszczu.