Ciekawostki

16 Interesujących Ciekawostek Naukowych dla Dzieci

uczenie się

Świat nauki kryje w sobie mnóstwo niespodzianek i tajemnic, jest również niezwykle ciekawy. Dlatego, jeśli lubisz poznawać nowe informacje z fizyki, matematyki, biologii czy chemii lub chcesz po prostu pochwalić się w szkole jakąś ciekawostką, to ten artykuł jest dla Ciebie. Poniżej zostały zebrane najbardziej interesujące fakty związane z nauką.

1. Fata Morgana jest zjawiskiem fizycznym, nie zaś złudzeniem optycznym czy złudzeniem wizualnej percepcji. Czynnikiem, który warunkuje jego powstawanie, jest bardzo silne nagrzanie ogromnej powierzchni podłoża, np. piasku na pustyni. Świetlne promienie są wtedy zakrzywione w górę, ku chłodniejszemu, a mianowicie gęstszemu powietrzu. Do oka obserwatora, pozornie z innego kierunku, docierają zakrzywione promienie, co skutkuje powstaniem zwierciadlanego obrazu.

2. Jeden pełny obrót Ziemi wokół osi trwa 23h 56 min i 4s. Minuty, których brakuje są wynikiem przesunięcia się Ziemi na orbicie – gdyby pełny obrót trwał 24 godziny, to następnego dnia o tej samej porze, Słońce znalazłoby się na niebie w innym punkcie.

3. Szerokość kąta ludzkiego widzenia, wliczając widzenie peryferyjne i ruch gałek ocznych, wynosi 200°, natomiast bez ruchu gałek ocznych, pole widzenia człowieka, rozciąga się na około 180°, co oznacza, że możemy dostrzec katem oka coś, co znajduje się nieco za nami.

4. Impulsy nerwowe w ciele zdrowego człowieka, rozchodzą się z prędkością 350 km/h.

5. Najsilniejszą znaną trucizną jest botulina, czyli jad kiełbasiany. Na liście najsilniejszych trucizn, zaraz po botulinie, znajdują się toksyny wywołane przez bakterie dyzenterii i tężca.

6. Guzek Darwina, inaczej guzek małżowiny, to znajdujące się w tylnej, górnej części małżowiny usznej – zgrubienie, które jest cechą wrodzoną około 10% ludzi. Nazwa wywodzi się od Charlesa Darwina, który podał go jako dowód na takie samo pochodzenie wszystkich naczelnych oraz jako przykład szczątkowego anatomicznego elementu.

7. Nazwy pierwiastków erb, itr, iterb, terb wzięły się od nazwy kopalni Ytterby. W tej szwedzkiej kopalni wydobywano wiele unikatowych minerałów, a także odkryto cztery nowe chemiczne pierwiastki. Zostały nazwane w ten sposób dla upamiętnienia ich pochodzenia.

8. W 1952 roku David Ben – Gurion – ówczesny premier Izraela, złożył propozycję Albertowi Einsteinowi objęcia przez niego urzędu prezydenta Izraela. Einstein jednak odmówił.

9. Temperatura, w której woda wrze, jest zależna od ciśnienia. Dlatego też na szczycie Mount Everest woda wrze w temperaturze 68°C, natomiast w głębi oceanu, w pobliżu geotermalnych otworów może pozostać w ciekłej postaci w temperaturze znacznie przekraczającej 100°C.

10. Morze Bałtyckie jest jednym z najmłodszych mórz na świecie. Powstało ono około 12 000 lat temu, po zakończeniu epoki lodowcowej. Przechodziło także kilkakrotnie zmiany z jeziora w morze i na odwrót.

11. Licząc słoje w drzewie możemy dokładnie określić jego wiek, gdyż co roku przyrasta jeden słój. Takie samo zjawisko, można zaobserwować na dnie jeziora. W niektórych zbiornikach warstwy osadu zachowują się na dnie. Jasna i ciemna lamina powstaje w ciągu roku. Licząc warstwy, zaczynając od dna współczesnego i idąc w głąb osadu, można wyznaczyć dokładne daty jego gromadzenia.

12. Liczba Grahama jest największą na świecie liczbą, która znalazła zastosowanie. Twórcą jest Ronald Graham, który ja wymyślił, aby oszacować problem Grahama-Rothschilda. Liczba ta jest tak duża, że nie da się jej zapisać przy pomocy metod tradycyjnych.

13. Otto von Guericke w roku 1654 przy użyciu „półkul magdeburskich” udowodnił istnienie ciśnienia atmosferycznego. W tym doświadczeniu wykorzystane zostały dwie metalowe półsfery o średnicy 42 centymetrów każda, o dokładnie zeszlifowanych krawędziach. Półsfery zostały do siebie dociśnięte oraz uszczelnione, a następnie, ze środka wypompowano powietrze. Do rozerwania powstałej kuli, potrzebne było 16 koni. Była to demonstracja pokazująca istnienie atmosferycznego ciśnienia.

14. W roku 1911 Robert Millikan za pomocą mikroskopu i kropel oleju zmierzył ładunek elementarny. Bez znajomości ładunku, pomiar masy elektronu sprawiał wielki problem. Przełomem było właśnie doświadczenie przeprowadzone przez Millikana, w którym przy użyciu mikroskopu optycznego i kropki oleju, spadającej w polu elektrycznym, wyznaczył ładunek elektryczny.

15. Efekt dudnienia to zjawisko, które zostaje wykorzystane przy strojeniu instrumentów muzycznych. Dobry słuch nie wystarczy, żeby uzyskać wzajemną zgodność dźwięków. Potrzebny jest do tego również wykorzystanie praw i zjawisk fizycznych z zakresu akustyki. Efekt dudnienia jest więc niezbędny do wyrównania tonów dwóch podstawowych dźwięków bądź ich określonych alikwotów. Zestrajanie trwa do momentu, w którym dudnienie zupełnie zanika.

16. Syndrom Sztokholmski to zachowanie, w którym zakładnik odczuwa pozytywne uczucia względem swojego prześladowcy. Nazwa została zaczerpnięta od napadu na sztokholmski bank w roku 1973. Podczas zdarzenia kilkoro pracowników banku, na 6 dni zostało zamkniętych w skarbcu. W tym czasie, związali się oni emocjonalnie ze złodziejami i później, już po uwolnieniu, stawali nawet w ich obronie.