AfrykaCiekawostki

Ciekawostki o ludziach z Afryki

dzieci w Afryce

Liczba ludności Afryki znana jest jedynie szacunkowo, ponieważ większość krajów nie prowadzi ogólnych spisów ludności. Według danych pochodzących z 2012 roku, mieszka tutaj około 1070 milionów ludzi, czyli 1/7 ludności całego świata. Ludność na tym kontynencie jest natomiast stosunkowo najmłodsza, ze względu na dość wysoki, liczony w trzech procentach przyrost naturalny.

Ta demograficzna eksplozja hamowana jest jednak przez krótkość życia mieszkańców Afryki spowodowaną licznymi chorobami pleniącymi się na tym kontynencie, jak malaria i AIDS, a także bieda powodująca niedożywienie na znacznym terytorium kraju.

Afryka to miejsce zamieszkiwane przez niezliczoną liczbę plemion, grup etnicznych oraz społecznych, różniących się wielkością, religiami i językami. Ze względu na to, głównym językiem stosowanym jako lingua franca, czyli odpowiednikiem języka angielskiego, jest suahili, dzięki któremu rożne plemiona i grupy mogą się ze sobą porozumieć.

Do innych powszechniej znanych języków na tym kontynencie należą arabski oraz język hausa. Używane są także języki urzędowe, różne w zależności od wpływów kolonizacyjnych: angielski, francuski czy hiszpański.

Ważnym elementem codziennego życia w nawet najbiedniejszych plemionach afrykańskich są stroje, ozdoby i biżuteria, a także maski – istotna część afrykańskiej kultury. Do wykonania ozdób i biżuterii wykorzystywane są często naturalne materiały dostępne w Afryce, jak porcelanki czy muszle.

Zwyczaje ludności afrykańskiej symbolizowane są w sztuce tego kontynentu, niezwykle oryginalnej i egzotycznej. Przewijają się w niej takie tematy, jak postacie kobiety z dzieckiem, symbolizujące silne pragnienie posiadania dzieci przez mieszkanki Afryki czy mężczyzny z bronią symbolizujący cześć oraz moc.

Bardzo ważnym zachowaniem ludzkim zanikającym na innych kontynentach jest poczucie solidarności i życia w jednej wspólnocie. Podstawową i najważniejszą grupą w życiu jest rodzina i to dla niej Afrykańczycy są gotowi poświęcić wszystko. Ogromnym szacunkiem darzone są starsze osoby, a rodziny nadal zamieszkują wielopokoleniowo pod jednym dachem.

Ciekawa jest także kuchnia codzienna mieszkańców Afryki. Lokalne czynniki i tradycje łączą się w niej ze zwyczajami narzuconymi przez kolonizację tego kraju. Znajdziemy w więc w niej tradycyjne i powszechnie dostępne owoce – arbuzy i banany to najpopularniejsze i najtańsze z nich oraz warzywa, jak maniok oraz bataty, mleko czy produkty mięsne. W przeciętnej afrykańskiej wiosce, gdzie mieszkańcy nie są zbyt zamożni, ich codzienne pożywienie stanowi mleko, twaróg i serwatka.