Ciekawostki

10 Zaskakujących Ciekawostek Liczbowych

ruletka

Liczby to pojęcie abstrakcyjne występujące w matematyce. Pierwotnie służyły do porównywania wielkości zbiorów przedmiotów, później także wielkości ciągłych, obecnie w matematyce są rozważane jako twory abstrakcyjne, w oderwaniu od ewentualnych fizycznych zastosowań.

To dzięki nim człowiek jest w stanie określić swój wiek czy odległość między dwoma punktami, jednak liczby to również pojęcie mogące zaskoczyć niejednego z nas. Oto ciekawostki liczbowe, które znać powinni nie tylko matematycy.

1. Astronomia

Jeżeli chodzi o astronomię, Sumerowie i Babilończycy stosowali system sześćdziesiątkowy, który współcześnie używany jest do zapisu czasu.

2. Azja Wschodnia

W Azji Wschodniej za pechową cyfrę uznawana jest cyfr „cztery”. Wynika to z podobnego brzmienia słowa określającego „cztery” i „śmierć” w języku japońskim, koreańskim, chińskim i wietnamskim. Z tego powodu w koreańskich windach wśród przycisków w miejscu cyfry „4” znajduje się „F”.

3. Szatańska gra

Nazwa „szatańska gra”, jak często określa się ruletkę, wynika z sumy liczb na jej kole — wynosi ona bowiem 666.

4. Liczby naturalne

Liczby naturalne, takie jak 3, 4, 5, tworzą trójkąt pitagorejski, czyli prostokątny.

5. Googol

Nazwa googol, która równa jest liczbie 10100, to wynalazek amerykańskiego matematyka, Edwarda Kasnera chcącego zapoznać swojego siostrzeńca z wysokimi liczbami.

6. Zero

Zero to jedyna liczba, której nie można przedstawić w cyfrach rzymskich. W cyfrach rzymskich jest w sumie zero zer. Podczas gdy starożytni Grecy byli świadomi pojęcia zero, w ogóle nie uważali go za liczbę. Na przykład Arystoteles uznał, że zero nie jest liczbą, ponieważ nie można podzielić przez zero. Zamiast cyfry rzymskiej, łacińskie słowo „nulla” zostałoby użyte do przedstawienia pojęcia zera. Powodem, dla którego nie istniała cyfra dla zera, jest to, że nie było potrzeby, aby cyfra je reprezentowała.

7. Sześć

Sześć to najmniejsza liczba doskonała. W teorii liczb liczba doskonała to dodatnia liczba całkowita równa sumie jej dodatnich dzielników. Zgodnie z tą zasadą, sześć jest najmniejszą liczbą idealną. Przykład do wyjaśnienia: 1 + 2 + 3 = 6.

8. Liczba Pi

Liczba Pi — znana również jako stosunek obwodu do średnicy koła — jest nieracjonalna. Dzieje się tak, ponieważ Pi nie można zapisać jako ułamek. Ponadto Pi, zapisane jako ułamek dziesiętny, nigdy się nie powtarza i nigdy się nie kończy.

9. Magiczna liczba

9 jest uważany za „magiczną” liczbę. Jeśli pomnoży się liczbę przez 9 i zsumuje wszystkie cyfry nowej liczby, suma zawsze będzie wynosić 9.

10. Tajlandia

W Tajlandii „555” jest zabawne. Nastolatkowie wysyłający SMS-y w Tajlandii wyślą cyfry „555”, aby wskazać, że coś jest zabawne. Powód? „5” wymawia się „ha” – więc „555” tłumaczy się jako „hahaha”. Zatem „55555” oznacza „hahahahaha” lub „ha” do kwadratu.