Azja

26 ciekawostek o Jerozolimie i starym mieście

Stare miasto

Jerozolima odgrywa centralną rolę w duchowej i emocjonalnej perspektywie trzech głównych religii monoteistycznych.

Dla Żydów na całym świecie jest to centrum odwiecznych tęsknot, żywy dowód dawnej świetności i niepodległości oraz centrum narodowego renesansu.

Dla chrześcijan jest to scena triumfu Jezusa.

Dla muzułmanów natomiast jest to cel mistycznej podróży Proroka Mahometa i miejsce jednej z najświętszych świątyń islamu.

Dla wszystkich trzech wyznań jest to święte miasto, centrum pielgrzymek i obiekt kultu. Poznaj ciekawostki o starym mieście w Jerozolimie.

1. Stare Miasto w Jerozolimie ma historię, która prawdopodobnie sięga ponad 3000 lat wstecz.

2. Stare Miasto Jerozolimy ma powierzchnię 0,9 km2. Do 1860 roku, kiedy to powstała żydowska dzielnica Mishkenot Sha’ananim, obszar ten stanowił całe miasto Jerozolimy.

3. Dzień Jerozolimy jest izraelskim świętem narodowym upamiętniającym zjednoczenie Jerozolimy w czasie wojny sześciodniowej w 1967 roku.

4. Podczas jordańskiej okupacji Jerozolimy Żydzi nie mieli dostępu do swoich świętych miejsc, w tym do Ściany Zachodniej.

5. Jerozolima została zaatakowana 52 razy, odzyskana 44 razy, oblężona 23 razy i zniszczona dwukrotnie w ciągu 3000 lat.

6. Na Starym Mieście znajduje się kilka miejsc o kluczowym znaczeniu religijnym: Świątynia i Ściana Zachodnia dla Żydów, Kościół Grobu Bożego dla chrześcijan oraz Kopuła Skały i Meczet Al-Aksa dla muzułmanów.

7. Jerozolima jest jedynym miastem, w którym żyje obok siebie około 15 różnych wspólnot chrześcijańskich, według Instytutu Studiów Jerozolimskich.

8. Jest to ostatnia pozostała ściana niegdyś żydowskiej świątyni, a dziś jest to najświętsze miejsce na świecie dla Żydów.

9. Jerozolima jest uważana za wieczną stolicę narodu żydowskiego.

10. Nad Ścianą Zachodnią znajduje się Kopuła Skały, która jest ważna dla muzułmanów jako miejsce, gdzie podobno prorok Muhammad wstał do nieba.

11. Jerozolima ma więcej synagog na mieszkańca niż jakiekolwiek miasto na świecie.

12. Istnieje ponad 70 różnych hebrajskich nazw dla Jerozolimy w żydowskiej Biblii (np. Syjon).

13. Stare Miasto Jerozolimy podzielone jest na cztery części: Dzielnicę Żydowską, Dzielnicę Ormiańską, Dzielnicę Chrześcijańską i Dzielnicę Muzułmańską.

14. Jerozolima jest statystycznie bezpieczniejsza niż większość dużych miast w USA i innych częściach świata.

15. W 1949 roku, pod koniec pierwszej wojny arabsko-izraelskiej, Jerozolima została podzielona na Izrael i Jordanię. Izrael kontrolował zachodnią część miasta. Jordania kontrolowała wschodnią część, w tym Stare Miasto, murowaną część Jerozolimy pochodzącą z czasów biblijnych. Izrael przejął kontrolę nad całym miastem podczas wojny sześciodniowej w 1967 roku.

16. Jerozolima jest wymieniony więcej niż 600 razy w Biblii hebrajskiej, ale ani razu w islamskim Koranie.

17. W Dzielnicy Żydowskiej, na przykład, wąskie alejki są wyłożone domami ultraortodoksyjnych rodzin żydowskich.

18. Jerozolima jest trzecim co do wielkości miastem w islamie, poza Mekką i Medyną.

19. Hotele w Jerozolimie odnotowują rocznie ponad 2,5 miliona noclegów turystów zagranicznych.

20. W Jerozolimie znajduje się ponad 2000 stanowisk archeologicznych.

21. Ukrzyżowanie Jezusa miało miejsce na szczycie góry zwanej Golgotą, położonej nieopodal Jerozolimy, gdzie zazwyczaj dokonywano egzekucji skazańców.

22. Około 1000 r. p.n.e. Urusalim został zdobyty przez Dawida, założyciela wspólnego królestwa Izraela i Judy, i stał się stolicą królestwa żydowskiego.

23. Dzielnica Chrześcijańska Starego Miasta jest prawdopodobnie pierwszą, na którą natknie się najwięcej turystów, ponieważ wielu turystów uda się na Stare Miasto z Jaffa Gate, które jest najbliższym punktem wejściowym dla wielu osób przebywających w Jerozolimie. W samym środku Jaffa Gate znajduje się majestatyczna Wieża Dawida.

24. Jerozolima jest dziś uważana za stolicę zarówno przez Palestyńczyków, jak i Izraelczyków. Organizacja Narodów Zjednoczonych nie zgadza się z Izraelem, który twierdzi, że Jerozolima jest stolicą Izraela.

25. Na Jerozolimskiej Górze Oliwnej znajduje się 150 tysięcy grobów żydowskich, pochodzących z XIV wieku.

26. Jednym z miejsc, do których udadzą się muzułmanie, jest Kopuła na Skale, która jest częścią Sanktuarium Szlacheckiego.