Ciekawostki

10 Ciekawostek dla Dzieci o NATO

Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

NATO oznacza, po rozwiązaniu tego skrótu, „North Atlantic Treaty Organisation”, czyli w tłumaczeniu na język polski „Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego”. Jest to międzynarodowa organizacja polityczno-wojskowa, której głównym celem jest, obecnie, pełnienie roli stabilizacyjnej. Ma ona zapobiec powstania konfliktów regionalnych. Z artykułu 5 Paktu Atlantyckiego wynika, iż atak na jednego członka NATO, czyli jedno państwo, które należy do organizacji, jest atakiem na całe NATO, w takim momencie wszystkie państwa mają za zadanie zrzeszyć swoje armie i bronić przed wrogiem na danym, zaatakowanym terenie. Poznajmy kilka ciekawostek na temat tej organizacji.

1. Pierwotny zamysł NATO

Organizacja ta powstała na mocy podpisanego 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego. W tym czasie miała ona pełnić funkcje obrony militarnej przed atakiem ze strony ZSRR i jego państw satelickich.

2. Gdzie znajduje się siedziba organizacji?

Siedziba ta swoje miejsce znalazła w Brukseli, w Belgii.

3. Kraje, które są członkami NATO

Lista tych krajów jest spora, należy do niej: Polska, Rumunia, Słowacja, Portugalia, Włochy, Bułgaria, Chorwacja, Albania, Belgia, Turcja, Wielka Brytania, Łotwa, Węgry, Macedonia Północna, Słowacja, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Niemcy, Holandia, Słowenia, Islandia, Litwa, Kanada, Czechy, Dania, Czarnogóra, Łotwa, Francja, Luksemburg, Estonia, a także Norwegia oraz Grecja.

4. Data, kiedy Polska została przyjęta do NATO

Stało się to dokładnie w 1999 roku, 12 marca.

5. Oficjalne języki NATO

Są to angielski oraz francuski.

6. Najliczniejsza armia NATO

Należy ona do Stanów Zjednoczonych. W tej armii walczy oraz jest codziennie szkolonych aż 1 500 000 żołnierzy!

7. Kto jest szefem NATO?

Jens Stoltenberg. Został on wybrany na nowego szefa organizacji 28 marca 2014 roku.

8. Kto wprowadził Polskę do NATO?

Stało się to za sprawą poprzedniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To Aleksander Kwaśniewski, 12 marca 1999 roku, podpisał oficjalne dokumenty, których celem było przyjęcie Polski pod ramiona Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Na ręce sekretarz stanu USA, która zajmowała się wówczas przyjmowaniem państw pod pieczę NATO, dokumenty te złożyli ministrowie spraw zagranicznych Polski, Węgier oraz Czech.

9. Operacja Allied Force

Była to jedna z najgłośniejszych operacji, do której skutku doszło właśnie dzięki NATO. Miała ona miejsce w nieistniejącej już Jugosławii. Operacja ta doprowadzić miała do zakończenia czystek etnicznych na terenie Kosowa, a także do przywrócenia wieloetnicznego charakteru w tamtych rejonach. Organizacja pragnęła dzięki tej operacji również zmusić Jugosławię do procesu demokratyzacji. Miała ona miejsce między 24 marca a 20 czerwca 1999 roku.

10. Wydatki NATO na obronę

Stanowią one aż 70% wszystkich światowych wydatków na zbrojenia! Z danych z roku 2012 roku suma wydatków organizacji dotyczących bezpieczeństwa wynosiła aż 990 932 000 000 dolarów! Najwięcej do wydawania na organizację przyczyniają się Stany Zjednoczone, które również mają najliczniejszą i najmocniejszą armię.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *