Europa

10 zaskakujących ciekawostek o Bałkanach

kotor

Bałkany są jednym z najciekawszych regionów Europy. Bogata historia, naznaczona wieloma konfliktami, pokazała niejednorodność tego terytorium. Jednak w każdym z krajów zaliczanych do państw bałkańskich znajdziemy wspólne cechy i dziedzictwo.

Niewątpliwie obecna sytuacja między sąsiadami nie jest łagodna, ale stabilna. Pozwala to na podróż do różnych zakątków i podziwianie ogromnej liczby zabytków. Można też dowiedzieć się czegoś o przeszłości i teraźniejszości Bałkanów, niech dobrym wstępem będzie 10 ciekawostek przedstawionych poniżej.

1. 11 PAŃSTW

Do grona państw bałkańskich zalicza się: Chorwację, Grecję, Albanię, Macedonię Północną, Bułgarię, Słowenię, Rumunię, Bośnię i Hercegowinę, Kosowo, Serbię i Czarnogórę.

2. BOŚNIACKA WALUTA

Od 1998 roku oficjalną walutą jest marka. Stworzona na podstawie dawnej niemieckiej jednostce monetarnej.

3. JĘZYK

W poprzednich stuleciach, region bałkański posługiwał się głównie językiem staro-cerkiewno-słowiańskim. Rozpowszechnili go misjonarze Cyryl i Metody czyniąc z niego język liturgiczny. Obecnie posiada status wymarły, ale na jego podstawie ukształtowała się większość języków państw półwyspu bałkańskiego.

4. NAJMNIEJSZE MIASTO ŚWIATA

Na terenie Chorwacji leży najmniejsze miasto na świecie – Hum. Na stałe mieszka w nim kilkanaście osób.

5. SERBIA I CZAROGÓRA

Od 2003 do 2006 roku, te dwa kraje stanowiły jedno państwo, które z kolei zastąpiło Federacyjną Republikę Jugosławii. Dopiero po proklamowaniu niepodległości przez Czarnogórę nastąpił podział.

6. MIESZKAŃCY ALBANII

W samej Albanii mieszka około 3 milionów ludzi. Natomiast poza granicami tego kraju znajduje się ponad 3 miliony Albańczyków. Sprawia to, że w innych państwach żyje ich więcej niż w rodzinnym kraju. Najwięcej przebywa ich w Kosowie – niecałe 2 miliony.

7. KOSOWO

Kosowo jest państwem, które ogłosiło się niepodległym w 2008 roku. Jednak nie wszystkie kraje na świecie je uznały. Wśród narodów potwierdzających istnienie Kosowa są np. USA, Francja, Niemcy czy Polska. Nie uznały z kolei – Rosja, Rumunia, Grecja czy Słowacja. W ciągu kilku lat niektórzy wycofali uznanie Kosowa, np. Madagaskar czy Ghana.

8. KOCIOŁ BAŁKAŃSKI

Liczne dążenia niepodległościowe i walki z Imperium Osmańskim spowodowały, że pod koniec XIX wieku powstało określenie „kocioł bałkański” mające pokazywać narastające emocje między tamtejszymi krajami.

9. OBIEKTY WPISANE NA LISTĘ ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO

Na obszarze Bałkanów znajduje się 66 zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W Albanii – 3, w Bośni i Hercegowinie – 3, w Bułgarii – 10, w Chorwacji – 10, w Czarnogórze – 4, w Grecji – 18, w Macedonii Północnej – 1, w Rumunii – 8, w Serbii – 4, w Kosowie – 1, w Słowenii – 4.

10. HRABIA DRACULA

Powieściowy bohater, który rezydował w Transylwanii – terenie w granicach Rumunii.