Ciekawostki

20 intrygujących ciekawostek o Andrzeju Boboli

Pomnik św. Andrzeja Boboli / źródło: Wikipedia

Andrzej Bobola był polskim duchownym kościoła katolickiego. Żył na przełomie XVI i XVII wieku, a po śmierci został kanonizowany na świętego. Urodził się w 1591 roku w Strachocinie na Podkarpaciu. Dziś uznawany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli kultury katolickiej w Polsce.

Przedstawiamy 20 ciekawostek na temat Andrzeja Boboli:

1. Andrzej Bobola urodził się w zamożnej, szlacheckiej rodzinie, która dzierżawiła i zarządzała ziemiami królewskimi.

2. Już w wieku nieco ponad 20 lat rozpoczął nauki kapłańskie. Przez 5 lat (1605-1611) uczył się w jezuickim kolegium w Braniewie, a następnie wstąpił do zakonu.

3. Andrzej Bobola był człowiekiem bardzo dobrze wykształconym. Po ukończeniu kolegium studiował filozofię na Uniwersytecie Wileńskim i choć samych studiów nie ukończył, w XVII wieku wystarczało to, by uznawać go za osobę światłą i nowoczesną.

4. Kaznodzieja głosił Słowo Boże m.in. w Wilnie, Nieświeżu, Lwowie, Bobrujsku, Płocku, Warszawie i Pińsku.

5. W źródłach historycznych pozostał dokładny zapis wyglądu Andrzeja Boboli. Był on człowiekiem dosyć muskularnym, o średnim wzroście i sympatycznej, okrągłej twarzy z zarostem.

6. Andrzej Bobola został zamordowany przez Kozaków 16 maja 1657 roku w miejscowości Janów Poleski (obecnie znajdującej się na terenie Białorusi). Powodem brutalnego mordu było nawracanie na katolicyzm zrusyfikowanej ludności zamieszkującej te tereny.

7. Śmierć Andrzeja Boboli była brutalna i bolesna. Przed śmiercią został poddany okrutnym torturom. Według źródeł historycznych był on m.in. bity, podpalany i raniony przez kilka godzin. Kaznodzieja jednak do śmierci nie wyrzekł się swojej wiary.

8. Ciało Andrzeja Boboli spoczęło w kościele w Połocku. Ciekawostką jest jednak, że po niemal 300 lat stan zwłok był w dalszym ciągu bardzo dobry. Zainteresowali się tym sowieccy okupanci, którzy zabrali szczątki Boboli, by poddać je dokładniejszym badaniom. Ze względu na naturalną mumifikację, zwłokami zainteresowali się również przedstawiciele Kościoła Katolickiego.

9. Andrzej Bobola został kanonizowany w Rzymie w 1938 roku przez ówczesnego papieża Piusa XI.

10. W Warszawie znajduje się Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, w którym obecnie spoczywa ciało męczennika.

11. Andrzej Bobola został pośmiertnie oznaczony Krzyżem i Medalem Niepodległości w pierwszej połowie XX wieku. Wyróżnienie to obejmuje osoby, które w wyjątkowy sposób zasłużyły się dla zachowania niepodległości państwa, ochrony ich wartości, wiary i społeczeństwa.

12. W Warszawie znajduje się siedziba Stowarzyszenia Krzewienia Kultu Świętego Andrzeja Boboli. Stowarzyszenie organizuje m.in. sympozja, pielgrzymki, spotkania z wiernymi i wystaw muzealnych. Jedną z jego misji jest również pomoc kulturowa i materialna osobom pochodzenia Polskiego, które mieszkają w okolicach Janowa Poleskiego na Białorusi.

13. Z postacią Andrzeja Boboli związana jest ciekawa przepowiednia. Ponoć zmarły jezuita objawił się w 1819 roku zakonnikowi Alojzemu Korzeniewskiemu i przepowiedział ogromną wojnę, która zniszczy cały kraj. Według słów Korzeniewskiego, Polska miała następnie zostać odbudowana, a sam Bobola miał stać się jednym z patronów kraju.

14. W latach 1631-1634 Andrzej Bobola przebywał w Bobrujsku, gdzie nie tylko głosił katolickie kazania, ale również opiekował się chorymi na dżumę.

15. Śmierć Andrzeja Boboli uznana została przez Watykan za najokrutniejszy mord o podłożu religijnym w historii kościoła.

16. W Sanktuarium w Warszawie znajduje się Muzeum św. Andrzeja Boboli, gdzie zobaczyć można różne eksponaty związane z działalnością i życiem jezuity. Umieszczono tu m.in. liczne obrazy przedstawiające świętego, pierwszą trumnę, w której spoczęło ciało, ozdoby i dekoracje religijne, a także przedmioty i dokumenty, które wykorzystywane były w Watykanie podczas beatyfikacji i kanonizacji Boboli.

17. Andrzej Bobola jest patronem jedności religijnej.

18. Wierni kościoła katolickiego często zwracają się w modlitwach do św. Andrzeja Boboli prosząc go o rozwiązanie spraw trudnych i niebezpiecznych. Wierzą, że modlitwy intencyjne i wsparcie świętego zapewnią im pomyślne rozwiązanie groźnych sytuacji.

19. Kult Andrzeja Boboli po znalezieniu jego zmumifikowanego ciała był tak duży, że radzieckie władze wielokrotnie próbowały ingerować i tłumić wyznawców katolickich. Ciekawostką jest, że Andrzej Bobola doceniany był także przez ludność wyznania prawosławnego.

20. W wielu źródłach historycznych charakter Andrzeja Boboli opisywany jest jako gwałtowny, porywczy, energetyczny i pełen charyzmy. To właśnie dlatego był on tak doskonałym mówcą i z dużym powodzeniem nawracał całe społeczności na wiarę katolicką.