Ciekawostki

60 Interesujących Ciekawostek dla Dzieci o Płazach

żabka

Płazy pierwszą część swojego życia przeżywają w wodzie, a ostatnią na lądzie. Kiedy wykluwają się z jaj, płazy mają skrzela, dzięki czemu mogą oddychać w wodzie.

Mają też płetwy, które pomagają im pływać, podobnie jak ryby. Później ich ciała zmieniają się, wyrastają im nogi i płuca, dzięki czemu mogą żyć na lądzie. Słowo „płaz” oznacza dwa życia, jedno w wodzie i jedno na lądzie.

Poznajcie interesujące ciekawostki, fakty oraz informacje o płazach które przygotowaliśmy specjalnie dla dzieci.

1. Płazy to stworzenia, które przechodzą stadium larwalne. Są wtedy kijankami.

2. W stadium larwalnym płazy prowadzą wodny tryb życia, podczas gdy w dorosłym życiu najczęściej żyją na lądzie.

3. Kijanki oddychają skrzelami, a dorosłe płazy – płucami.

4. Płazy oddychają również za pomocą skóry i jamy gębowej.

5. Istnieje płaz – salamandra amerykańska – który oddycha tylko za pomocą skóry i jamy gębowej. Nie ma płuc ani skrzeli.

6. Płazy są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie środowiska – wskazują swoją obecnością, lub jej brakiem, na stan środowiska w danym miejscu.

7. Płazy dzielimy na trzy rodzaje – bezogoniaste np. żaby, ogoniaste np. salamandry lub traszki i beznogie, czyli płazy przypominające kształtem ciała długie robaki.

8. Ogółem znane jest już około 7000 gatunków płazów.

9. Najmniejszy płaz pochodzi z Nowej Gwinei i mirzy zaledwie 8 mm długości.

10. Największy współczesny płaz to salamandra olbrzymia chińska osiągająca 1,8 metra długości.

11. Nauka o płazach to batrachologia.

12. Istnieje nauka o płazach i gadach – herpetologia.

13. Płazy to zwierzęta zmiennocieplne – nie są w stanie regulować swojej ciepłoty ciała.

14. W związku ze zmiennocieplnością, aktywność płazów ściśle związana jest z temperaturą otoczenia.

15. Płazy mają wolny metabolizm, co przekłada się na niewielkie potrzebny energetyczne.

zbliżenie na żabę

16. Naukowa nazwa płazów bezogonowych to Anura, co oznacza dosłownie 'bez ogona’.

17. Największy płaz bezogonowy to goliat płochliwy, zwany żabą goliatem. Mierzy nawet 30 centymetrów długości.

18. Płazy bezogonowe – czyli żaby i ropuchy – zamieszkują wszystkie środowiska na Ziemi poza obszarami polarnymi i morzami.

19. Płazy ogoniaste na przykład salamandry, wyglądem przypominają jaszczurki, ale nie są z nimi spokrewnione.

20. Płazy ogoniaste mogą prowadzić zarówno lądowy jak i wodny tryb życia.

21. Spotykane są również gatunki płazów ogoniastych, które część roku spędzają na lądzie, a część w wodzie.

22. Płazy beznogie wyglądem mogą przypominać węże lub pierścienice.

23. Największe gatunki płazów beznogich dorastają do półtora metra długości.

24. Płazy beznogie najczęściej prowadzą podziemny tryb życia.

25. Często piękne płazy o jaskrawych barwach, wydzielają śmiertelne trucizny. Jaskrawe kolory to bowiem ostrzeżenie w świecie przyrody, o możliwości zatrucia się, jeśli podejmie się próbę zjedzenia danego płaza.

26. Płazy tak jak inne zwierzęta dostosowują się do środowisk zmienianych przez człowieka. Najlepszym tego przykładem są żaby, które wykorzystują porzucone rury, by wzmocnić wydawane przez siebie odgłosy.

27. Żaby to jedne z bardziej skocznych stworzeń na świecie. Niektóre potrafią skoczyć 30 razy dalej niż same mierzą.

28. Niektóre płazy, podobnie jak kameleony potrafią zmienić swoje zabarwienie.

29. Istnieją rzekotki, czyli płazy bezogoniaste, które potrafiły dostosować się do życia w ujemnych temperaturach i są aktywne w okresie zimowym.

30. Jajeczka, z którym wylęgają się kijanki płazów to skrzek.

żaba

31. Niektóre płazy opiekują się swoim potomstwem.

32. Głównie to ojcowie opiekują się skrzekiem i małymi kijankami, dbając o to, by nie zjadł ich drapieżnik, lub by nie wyschła woda, w której są.

33. Niektóre płazy bezogonowe, podczas opieki nad kijankami, potrafią przekopać im tunel do odległego nawet na kilka metrów zbiornika wodnego, jeśli coś zagraża obecnemu zbiornikowi – na przykład wyschnięcie.

34. Istnieje gatunek płaza – pętówka babienica – w którym to samice rywalizują o względy samców. Jest to pewien fenomen, gdyż to zwykle samce rywalizują o samice.

35. Forma larwalna płaza, czyli kijanka, nie dość, że bardzo różni się od formy dorosłej, to jeszcze może być od niej większa.

36. Najpospolitszym płazem w Polsce jest traszka zwyczajna. Występuje nawet na terenach zielonych w miastach.

37. Samica traszki zwyczajnej może w jednym sezonie rozrodczym złożyć nawet 600 jaj.

38. Mimo, że traszka zwyczajna to najbardziej pospolity płaz w Polsce, jest ona w naszym kraju, objęta całkowitą ochroną prawną.

39. Największą traszką w Polsce jest traszka grzebieniasta. Dorasta do 16 centymetrów długości i wagi około 3 gramów.

40. Traszka karpacka to najdłużej żyjąca na wolności traszka w Polsce. Spotykane są osobniki mające nawet 10 lat.

41. Traszki zwykle można spotkać w wodach stojących lub w pobliżu takich zbiorników. Wyjątkiem tu jest jednak traszka karpacka, którą można spotkać w wodach płynących, ale o wolnym, spokojnym nurcie.

42. Salamandra plamista to największy płaz ogoniasty w Polsce. Może osiągnąć nawet 24 centymetry długości.

43. Salamandry plamiste mogą dożywać nawet 20 lat na wolności, a w niewoli potrafią dążyć sędziwego wieku 50 lat.

44. Kiedyś wierzono, że salamandry plamiste są odporne na ogień. Wierzenie to wzięło się z pewniej nieopatrzności ludzi. Płazy te bowiem uwielbiają chować się w spróchniałych pniakach, które często służyły do rozpalania ognisk.

45. Żaba trawna to najpospolitsza żaba w Europie. Całej. Występuje nawet w Skandynawii. Jest to bowiem jeden z nielicznych gatunków płazów, które nie potrzebują dużo ciepła.

46. W Polsce występuje niebieska żaba – dokładniej żaba moczarowa. Błękitny kolor nie jest jednak trwały. Występuje tylko u samców, w okresie godowym.

47. Żabę moczarową można spotkać praktycznie na terenie całej Polski, poza górami.

48. Najrzadsza żaba polska to żaba dalmatyńska, zwana również żabą zwinką.

49. Żaba zwinka potrafi skoczyć na odległość nawet dwóch metrów. Przy czym ma tylko 9 centymetrów długości i waży od 30 do 60 gramów.

50. Największą żabą w Europie, a więc także w i Polsce jest żaba śmieszka. Maksymalnie osiąga nawet 17 centymetrów długości.

51. Żaba śmieszka jest bardzo ceniona we francuskiej kuchni. To właśnie jej umięśnione, tyle kończyny, są przyrządzane jako żabie udka.

Litoria

52. Najmniejszą żabą w Polsce jest żaba jeziorkowa. Dorasta do maksymalnie 8 centymetrów długości, przy czym najczęściej ma ona około 5 centymetrów.

53. Żaba jeziorkowa, mimo iż jest najmniejsza, ma największą odporność na mróz ze wszystkich polskich żab. Przeżywa przemrożenie do 10 stopni poniżej zera.

54. Żaba wodna, bardzo popularny gatunek żab, stanowi jedną z większych zagadek dla naukowców. Nie jest to bowiem osobny gatunek w ścisłym słowa tego znaczeniu. Uznaje się częściej, że jest to wynik przemieszania się żaby śmieszki z żabą jeziorkową.

55. Żaby wodne mogą złożyć w jednym sezonie rozrodczym nawet do 11 500 jajeczek z kijankami.

56. Rzekotka drzewna to przykład polskiego płaza, który potrafi zmienić swój kolor. Podstawowy jest kolor zielony, lecz może się od zmienić od żółtego do nawet czarnego.

57. Ropucha szara, nie zawsze musi być szara. Spotykane są osobniki o czerwonawej barwie.

58. To właśnie ropucha szara miała być atrybutem wiedźm i czarownic, zsyłająca nieszczęścia na gospodarstwo. Wierzono, że przez nie krowy mogą przestawać dawać mleko.

59. Występująca w Polsce, grzebiuszka ziemna, to przykład płaza, który całe dnie spędza pod ziemią, aby wychodzić tylko nocą na żer.

60. W Polsce występują dwa kumaki – górski i nizinny. Oba mają podobny system obronny – przybierają kształt łódeczki, aby wyeksponować jaskrawe plamy świadczące o tym, że są trujące. Jeśli to nie zadziała na napastnika, wydzielają lepką, białą substancję o działaniu toksycznym i gorzkim, nieprzyjemnym zapachu.