Ciekawostki

10 Intrygujących Ciekawostek o Chrześcijaństwie

Chrześcijaństwo jest jedną z głównych religii obecnych we współczesnym świecie. Przez dwa tysiące lat swojego istnienia religia ta pomogła ukształtować świat w którym żyjemy.

Poniżej przedstawiamy 10 ciekawostek o Chrześcijaństwie.

1. Największa religia świata

Chrześcijaństwo jest największą religią świata. Obecnie na Ziemi jest około 2.4 miliarda wyznawców. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że wkrótce liczba ta zostanie przebita przez Islam, gdyż jest to w obecnym czasie najszybciej rozwijająca się

2. Odłamy religijne

W chrześcijaństwie dominują trzy główne odłamy religijne. Są to katolicyzm, prawosławie oraz protestantyzm. Około 50% z wszystkich chrześcijan uznaje papieża jako zwierzchnika duchowego.

3. Judaizm

Chrześcijaństwo należy do trzech religii abrahamowych. Pozostałymi wyznaniami w tej grupie jest islam oraz judaizm. Wszystkie one mają wspólne pochodzenie teologiczne, związane z postacią Abrahama. Pomimo wielu różnic pomiędzy trzema religiami, występuje także wiele podobieństw np. wyznawanie jednego Boga oraz wiara w proroków.

4. Boże Narodzenie

Niektóre odłamy chrześcijaństwa nie praktykują obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. Przedstawiciele takich grup jak Świadkowie Jehowy, Adwentyści Dnia Siódmego, czy Baptyści nie mają zwyczaju celebrować grudniowych świąt, ze względu na to, że Pismo Święte nie zawiera informacji o świętach Bożego Narodzenia.

5. Henryk VIII

W 1532 roku król Anglii, Henryk VIII wystosował do papieża Klemensa VII prośbę o rozwód z jego ówczesną żoną Katarzyną Aragońską. Papież oczywiście odmówił zgody na rozwód. Zdesperowany król zdecydował się na oderwanie kościoła angielskiego od zwierzchnictwa papieża. W ten sposób Henryk VIII dał początek anglikanizmowi.

6. Krucjata

Na przestrzeni dwóch wieków, od 1099 roku do 1271, miało miejsce dziewięć krucjat. Ich celem było szerzenie chrześcijaństwa na terytorium Jerozolimy.

7. Najlepiej sprzedającą się książką

Biblia jest najlepiej sprzedającą się książką w historii. Początkowo nie była ona jednak aż tak szeroko rozpowszechnia. W roku 1455 Niemiec, Johannes Gutenberg stworzył ruchomą czcionkę drukarską. Dzięki jego wynalazkowi możliwe stało się drukowanie na skalę masową. Pierwszą książką wydrukowaną w ten sposób była oczywiście Biblia.

8. Jezus Chrystus

Centralną postacią chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus. Jest on obecny także w innych religiach świata. Islam uznaje Jezusa za proroka, dla bahaizmu jest on „manifestacją Boga”, arianizm uważa go za istotę boską, a unitarianie uniwersaliści za „wcielenie Bożej miłości”.

9. Święta Trójca

Unikalnym elementem chrześcijaństwa jest wiara w Świętą Trójcę, czyli zawarcie 3 osób w jednym Bogu: Boga Ojca, Syna Bożego oraz Ducha Świętego. Według teologii chrześcijańskiej osoby Trójcy Świętej przenikają się wzajemnie oraz ich działanie jest wspólne, chociaż tylko Syn Boży stał się człowiekiem.

10. Sakrament

Istotną częścią chrześcijaństwa są sakramenty. Jest ich siedem, a za najważniejszy uznawany jest chrzest. Sakrament ten ma na celu uwolnienie duszy od grzechu pierworodnego, czyli grzechu popełnionego przez Adama i Ewę. Zjedli oni owoc z drzewa wiedzy, za co zostali wygnani z Ogrodu Eden, a ich grzech został odziedziczony przez wszystkich następnych ludzi. Zazwyczaj rodzice decydują o ochrzczeniu swoich dzieci już w wieku niemowlęcym.