Ciekawostki

10 ciekawostek o bryłach obrotowych

bryły obrotowe

Jednym z elementów geometrii, którego uczymy się już w szkole są bryły obrotowe. Poniżej znajdziesz 10 informacji dotyczących tych figur.

1. Bryły obrotowe zaliczane są do tak zwanych brył geometrycznych. Powstają poprzez obrót figury płaskiej wokół pewnej prostej, którą nazywamy osią obrotu.

2. Figura płaska może być obracana na wiele sposobów np. wzdłuż jednego boku lub drugiego boku, albo wzdłuż wysokości itd. Istotne jest więc, nie tylko co obracamy, ale także w jaki sposób to robimy.

3. Podstawowymi przekrojami bryły obrotowej są: przekrój osiowy i porzeczny.

4. Do najbardziej rozpoznawalnych brył obrotowych zaliczamy: stożek, walec oraz kulę. Wśród mniej znanych brył obrotowych znaleźć możemy m.in. torus, beczkę czy elipsoidę obrotową.

5. Walec powstaje w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków. Walec możemy odnaleźć w kształcie świeczek, szklanek, czy papieru toaletowego.

6. Stożek jest bryłą obrotową, która powstaje przez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z przyprostokątnych. W życiu codziennym kształt stożka przyjmują np. wafelki do lodów i czapki urodzinowe.

7. Kulę otrzymamy poprzez obrót okręgu o 180° wokół osi leżącej w jego płaszczyźnie, a przechodzącej przez jego środek. Przykładem kuli spotykanej przez nas na codzień może być globus, piłka, czy lizak.

8. Torus, inaczej nazywany torusem pierścieniowym powstaje w wyniku obrotu okręgu wokół prostej znajdującej się w płaszczyźnie tego okręgu, ale nie przechodzącej przez jego środek. W praktyce kształt torusa przyjmuje napompowana dętka rowerowa lub obwarzanek.

9. Elipsa obrotowa powstaje w wyniku obrotu elipsy wokół jej osi. Najlepszym przykładem takiej elipsy jest Ziemia. W przypadku naszej planety jej osią jest mała oś elipsy, czyli oś ziemska.

10. Przykłady brył obrotowych możemy odnaleźć w architekturze. Stożki odnajdziemy na przykład w kształtach dachów wielu budowli. Model walca widać w kształcie słynnej Krzywej Wieży w Pizie. Kula została zastosowana w paryskiej Sali kinowej La Geode. Budynek ten ma ruchomą widownię i ekran hemisferyczny. Tworzy on półkulę o średnicy 26 metrów.