Ciekawostki

10 ciekawostek o Bronisławie Malinowskim

ciekawostki o Bronisławie Malinowskim

Antropologia łączy w sobie zarówno nauki humanistyczne, jak i społeczne oraz biologiczne. Zajmuje się zarówno zmianami cech anatomicznych i fizjologicznych człowieka w zależności od występujących czynników środowiskowych, jak i badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie na tle zmian historycznych i socjalno-ekonomicznych. Jednym z najwybitniejszych polskich antropologów był Bronisław Malinowski. Poniżej 10 faktów z jego życia i pracy.

1. Fascynacja innymi kulturami pojawiła się u Malinowskiego już w wieku dziecięcym. Spędzając kilka miesięcy każdego roku w Zakopanem, już jako mały chłopiec spędzał czas odwiedzając góralskie chałupy i ucząc się zwyczajów i gwary górali.

2. Nie jest pewne czy ukończył podstawówkę. Ze względu na problemy zdrowotne w młodości większość czasu spędzał z matką i na pewno pobierał nauki w domu. Gimnazjum ukończył eksternistycznie (podchodząc tylko do egzaminów), maturę napisał z wyróżnieniem. Od 1902 roku edukację kontynuował na wydziale Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. Przyjaźnił się ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem, bardziej znanym pod pseudonimem Witkacy. Przyjaźń ta, jak sam Witkacy była specyficzna, nie brakowało w niej rywalizacji oraz eksperymentów erotyczno-psychologicznych.

4. Bronisław Malinowski uważany jest za jednego z prekursorów funkcjonalizmu jako kierunku teoretycznego antropologii. Funkcjonalizm dąży do wytłumaczenia procesów i zjawisk społecznych poprzez określenie funkcji jaką pełnią w społeczeństwie.

5. W 1908 roku opuścił Polskę. Początkowo mieszkał w Londynie, ostatnie lata spędził jednak w Stanach Zjednoczonych, wykładając na Uniwersytecie w Yale.

6. Malinowski wprowadził nowy standard prowadzenia badań antropologicznych. Już od czasu pierwszej wyprawy na Wyspach Trobriandzkich w latach 1914-1918, prowadził badania poprzez jak to określał przyjęcie postawy aktywnego łowcy. Uważał że naukowiec musi przebywać wśród ludności badanej o różnych porach dnia i nocy. Aby zaobserwować jak najwięcej badacz powinien uczestniczyć w ceremoniach i obrzędach, a swoje obserwacje notować na bieżąco, wychodząc z założenia że myśli są ulotne.

7. Jedną z przełomowych tez Malinowskiego było stwierdzenie, że ludzie stymulowani są do swoich działań przez dwie grupy bodźców: pierwotne potrzeby takie jak jedzenie, picie, spanie, zaspakajanie popędu seksualnego, ruch itp. oraz potrzeby czysto ludzkie do których należą np. miłość czy bliskość.

8. Twierdził, że nie ma kultur lepszych i gorszych. W Imperium Brytyjskim, w którym mieszkał i pracował Malinowski było to bardzo nowatorskie stwierdzenie.

9. W ciągu wielu lat pracy badawczej opublikował wiele prac naukowych, w śród których znalazły się np. „Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji”. Monografia ta już od chwili wydania została uznana za jedną z najważniejszych prac w historii antropologii.

10. 25 lat po śmierci Malinowskiego, w 1967 roku został opublikowany dziennik z jego osobistymi zapiskami z czasu wypraw badawczych. Wyłonił się z niego zupełnie inny obraz naukowca, niż dotychczas sądzono. Mądry i tolerancyjny człowiek okazał się mężczyzną gardzącym badanymi przez siebie społecznościami. Mieszkańcy wysp Melanezji byli dla Malinowskiego jedynie narzędziem służącym do osiągnięcia celów.