Polska

9 Ciekawostek o Bornem Sulinowie

Willa Dubynina | Fot. Kapitel / Wikipedia

Borne Sulinowo po niemiecku Groß Born, a po rosyjsku Борне-Сулиново to miasto w województwie zachodniopomorskim. Położone jest niedaleko jeziora Pile, gdzie możemy znaleźć tajemniczy podwodny las, czy Utracone Źródło. Jednak najciekawsze jest właśnie miasto, które przez kilkanaście lat funkcjonowało w ukryciu.

1. Borne Sulinowo

Do XV wieku tereny obecnego miasta były zamieszkane przez plemię Pomorzan. Dopiero od XVI wieku zaczęli osiadać się tu osadnicy niemieccy. Jednak położenie geograficzne nie sprzyjało powstaniu stałego miasta – na tych terenach odbywały się liczne przemarsze wojsk, wynikłe z prób zajęcia przez władców polskich, niemieckich i skandynawskich.

Nie pomagało również oddalenie od większych ośrodków handlowych, a później przemysłowych.

2. Najmłodsze miasto

Obecnie Borne Sulinowo to jedno z najmłodszych miast w Polsce. Statut miasta formalnie otrzymało we wrześniu 1993 roku. Spowodowane jest to faktem, że znalazło się ono na mapach dopiero w 1992 roku. Jednak miasto nie powstało w zaledwie rok. Zabudowania istniały tam już wcześniej.

3. Rząd III Rzeszy

W latach 1933-1939 rząd III Rzeszy wykupił część terenów i wysiedlił z nich zamieszkałą tam ludność, aby zbudować bazę wojskową i poligon. W latach 1934-1937 utworzono tak zwany Wał Pomorski, a w 1936 roku zbudowano miasteczko militarne dla szkoły artylerii Wehrmachtu.

Otwarcia placówki dokonał sam Adolf Hitler 18 sierpnia 1938 roku. W garnizonie stacjonowały jednostki dywizji pancernej Heinza Guderiana przed atakiem na Polskę we wrześniu 1939 roku.

4. Obóz jeniecki

We wrześniu 1939 roku na terenie obecnego Borne Sulinowo zorganizowano obóz jeniecki. Początkowo był to obóz przejściowy znany jako Dulag. Od listopada został przeznaczony dla szeregowców jako Stalag.

Funkcjonował do 1 czerwca 1940 roku, kiedy to został przekształcony na oficerski obóz Oflag II D Gross-Born. Do połowy 1942 roku przetrzymywani tutaj jeńców francuskich, a następnie polskich. W styczniu 1945 było tu 5391 polskich jeńców.

5. 1945 r.

Na początku 1945 Niemcy opuścili miejscowość. Przejęła ją Armia Czerwona, która zadecydowała o utrzymaniu jej militarnego charakteru. Została tu utworzona doskonale strzeżona baza Północnej Grupy Wojsk.

Formalnie teren należał do Polski, jednak w ewidencji gruntów był jako “teren leśny”. Faktycznie był oderwany od struktury terytorialnej kraju.

6. Ścieżka

Aby uatrakcyjnić miasto, wytyczono ścieżkę o długości 13,5 kilometra przy 21 obiektach wartych obejrzenia.

7. Broń atomowa

Broń atomowa była przechowywana w około 10 km na południe od Bornego i podlegała pod Zarząd 11 w Moskwie.

8. Jezioro Pile

Część brzegu z lasem niedaleko jeziora uległa zatopieniu najprawdopodobniej przez działalność Niemców lub Rosjan. W wyniku tego powstał tak zwany podwodny las. Dno jeziora porastają bowiem drzewa.

9. Prywatne muzeum

W mieście funkcjonuje prywatne muzeum, w którym można zobaczyć eksponaty po Armii Czerwonej, odnalezione w okolicy. Są to m.in. hełmy, broń, mapy, mundury, odznaczenia..