Ciekawostki

Biegusy – Interesujące Ciekawostki, Informacje i Fakty

cztery biegusy
źródło: Nienetwiler / Wikipedia

Na świecie możemy spotkać wiele ciekawych gatunków ptaków. Nasza planeta bogata jest w gatunki o różnej wielkości i umaszczeniu. Wiele z nich żyje tylko w krajach tropikalnych, inne możemy spotkać również na terenach naszego kraju. Wszystkie z nich mają ciekawe cechy oraz zachowania, które mają nas zainteresować. Znaleźć możemy wiele osób, które pasjonują się obserwacją ptaków i posiadają szeroką wiedzę na ich temat. Aby pomóc wam poszerzyć wiedzę z tej dziedziny chcemy przedstawić wam biegusa. Jest to wyjątkowy ptak. Zaprezentujemy wam 10 cech, które pozwolą wam bliżej go poznać.

1. Wyróżnić możemy kilka podgatunków biegusów. Różnica w podgatunkach wiąże się również z różnicami w lokalizacji ich siedlisk. Niektóre z nich spotkać możemy również na ternie naszego kraju nad samym Morzem Bałtyckim.

2. Na terenie Polski biegusy są poddane ścisłej ochronie gatunkowej.

3. Ptaki te żywią się bezkręgowcami, ale mogą jeść także zielone części roślin.

4. Biegusy tworzą swoje gniazda na ziemi ukryte pod osłoną roślin zielonych. Starają się wybierać trudno dostępne miejsca dla drapieżników.

5. Samice biegusów w okresie lęgowym składają 4 jaja o różnym ubarwieniu.

6. Jaja wysiadywane są przez okres od 16 do 22 dni zarówno przez samicę, jak i samca. Również oboje rodziców zajmują się potomkami po ich narodzinach.

7. Ciekawą cechą biegusów jest zjawisko adoptowania obcych ptaków zarówno przez pary, które posiadają już potomstwo, jak i te które go nie ma.

8. Wielkość biegusów wynosi około 30 cm. Są one bardzo lekkie ważą do 85 gram. Swoją wielkością dorównują one szpakom.

9. Ptaki te spotkać możemy głównie na podmokłych terenach bezdrzewnych oraz na torfowiskach.

10. Samiec w okresie toków przygotowuje dla swojej partnerki kilka gniazd, partnerka wybiera najlepsza i wyściela je trawą i innymi materiałami.

Ptaki te spotkać możemy również w naszym kraju wybierając się na wakacje nad morze. To właśnie tam możemy je obserwować w naturalnym środowisku.