Polska

10 Ciekawostek o Bazylice Mariackiej w Gdańsku

kościół

Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, nazywana bazyliką Mariacką, to historyczny kościół Głównego Miasta. Jest to trzecia pod względem objętości świątynia na świecie, która została zbudowana z cegły.

1. Uważa się, że budowa kościoła rozpoczęła się w 1243 roku, a na miejscu dzisiejszej bazyliki pierwotnie stał drewniany kościół. Poznajcie ciekawe informacje i ciekawostki o Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

2. Bazylika była budowana przez sto pięćdziesiąt dziewięć lat z przerwami, wynikającymi na przykład z wojen z Krzyżakami. Do jej budowy wykorzystywano również drewno z lasów mazowieckich.

3. Wieża bazyliki ma aż siedemdziesiąt osiem metrów, a najmniejsze okienka służą temu, aby dźwięk dzwonów miał ujście i wznosił się jak najdalej od bazyliki.

4. W 1945, kiedy trwały walki o Gdańsk, bazylika uległa sporemu zniszczeniu. Spaliły się między innymi drewniane dachy, a dzwony stopiły się w wysokiej temperaturze.

5. Jeszcze w latach pięćdziesiątych trwały prace nad rekonstrukcją bazyliki po wojennych zniszczeniach. Rekonstruowano wieżyczki i główną wieżę. W 1955 bazylika została poświęcona i przekazana wiernym.

6. Bazylika Mariacka jest perłą architektury gotyckiej. Do dziś pozostała wierna temu stylowi zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Została zbudowana na planie krzyża łacińskiego, a przestrzeń podzielona jest na trzy nawy.

7. W bazylice znajduje się mnóstwo artefaktów średniowiecznych, w tym Piękna Madonna, Pieta i inne rzeźby z piętnastego wieku.

8. Ołtarz główny powstał na początku szesnastego wieku i został wykonany przez Mistrza Michała z Augsburga. Na tronie zasiadają Jezus, Maria i Bóg, których wymiary przewyższają naturalne wymiary człowieka.

9. Odwiedzający bazylikę mogą podziwiać zegar astronomiczny z piętnastego wieku, wykonany przez Hansa Duringera z Torunia. Ma on czternaście metrów wysokości i pierwotnie posiadał aż sześć mechanizmów. Pod koniec drugiej wojny światowej został zdemontowany i dziś podziwiać można około 70 procent jego zabudowy, którą odzyskano. Obecnie trwają prace nad ponownym uruchomieniem zrekonstruowanego zegara.

10. W wieży znajdują się dwa dzwony. Gratia Dei waży 7850 kilogramów, a mniejszy dzwon, Ave Maria, 2600 kilogramów.