Polska

15 Zaskakujących Ciekawostek o Babiej Górze ⛰️

Babia Góra - krajobraz

Pasmo górskie Beskidy znajduje się w południowej części Polski, na zachodzie od Sudetów. Jest to część masywu Karpat. Beskidy dzielą się na mniejsze krainy, w tym Beskidy Żywieckie, których najwyższym szczytem jest Babia Góra. Przedstawiamy interesujące ciekawostki i fakty o Babiej Górze.

1. Zawoja jest słynna z tego, że jest to miejsce, z którego wielu ludzi rozpoczyna swoją wędrówkę na Babią Górę. Jest to najdłuższa i największa wieś w Polsce, mierząca 18 kilometrów długości i ponad 100 kilometrów kwadratowych powierzchni.

2. Lawiny śnieżne, które schodzą ze szczytu Babiej Góry, stanowią duże zagrożenie zimą. Każdego roku odnotowuje się od kilku do kilkunastu lawin.

3. Diablak, zwany także Babią Górą, jest najwyższym szczytem nie tylko Beskidów Żywieckich, ale także pierwszym co do wysokości w Polsce poza granicami Tatr.

4. Góra ta jest nazywana również Kapryśnicą lub Matką Niepogód, ze względu na częste zmiany pogody występujące na jej szczycie. Natomiast po stronie Orawy określana jest jako Orawska Święta Góra.

5. Legenda głosi, że Babia Góra to kupa kamieni, którą przyniosła olbrzymka Baba i wysypała przed swoją chatą.

6. Inna legenda głosi, że kiedy zbójnik został niesiony, jego kochanka skamieniała z rozpaczy i żalu, tworząc tym samym Babią Górę.

7. Ta najbardziej intrygująca legenda o Babiej Górze mówi, że pod nią znajduje się jaskinia, do której zbójnicy przyprowadzali i zamykali swoje zakładniczki.

8. Babią Górę nazywa się Kapryśnicą ze względu na jej ukształtowanie terenu oraz ruchy prądów i mas powietrza, które powodują bardzo szybkie zmiany pogodowe. Niewprawiony turysta może łatwo zgubić drogę w gęstej mgle, obfitych opadach deszczu lub silnych wiatrach, które naprzemiennie z ładną pogodą dominują na Babiej Górze. Dlatego też, wybierając się na Babią Górę, warto mieć to na uwadze.

9. Fragment żółtego szlaku, zwany Perć Akademików, jest dostępny tylko w okresie letnim. Przypomina on szlaki z najwyższych polskich gór, Tatr. Miejscami wymaga on przejścia zabezpieczonego łańcuchami asekuracyjnymi. Rozpoczyna się on od schroniska Markowe Szczawiny.

10. Masyw Babiej Góry słynie z bogactwa świata zwierzęcego. Zwierzęta te obejmują różne gatunki jeleniowatych, a nawet niedźwiedzie. Wilki, rysie, borsuki i wydry są tu drapieżnikami.

11. Babia Góra jest drugim po Śnieżce szczytem, który charakteryzuje się wybitnością góry, czyli minimalną wysokością potrzebną do przejścia z jej wierzchołka na inny wyżej położony teren.

12. W tej części Beskidów roślinność jest bardzo interesująca. Podczas wędrówki można spotkać wiekowe okazy drzew, takie jak 400-letnie jodły, świerki czy buki, które nie są niczym nadzwyczajnym.

13. Orawska Kotlina oddziela masyw Babiej Góry od pasma Tatr, a jej początek wyznacza Beskid Żywiecki.

14. Na tym terenie mieszkają Babiogórcy. Gminy polskie i słowackie po drugiej stronie granicy utworzyły Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, którego głównym zadaniem jest ochrona ludowej kultury, tradycji i folkloru tego regionu.

15. Planując wyprawę na Babią Górę zimą, należy pamiętać, że czasy przejścia szlaków będą wtedy podwójne w porównaniu do letnich warunków. Dlatego ważne jest, aby uwzględnić to w planach.