Ciekawostki

23 Interesujące Ciekawostki o Arystotelesie

Rzeźba Arystotelesa

Arystoteles jest znany jako jeden z największych filozofów w dziejach, jednak poza tą dziedziną, zajmował się także astronomią, minerałami, meteorologią, fizyką i biologią. Był również najzdolniejszym uczniem Platona i swoją wiedzę przekazywał Aleksandrowi Macedońskiemu.

Przez przeszło tysiąc lat uchodzi niezmiennie za autorytet dla wielu nauk. Poniżej, zostały przedstawione najbardziej interesujące ciekawostki dotyczące Arystotelesa, więc jeśli chcesz dowiedzieć się o nim czegoś, czego być może jeszcze nie wiesz, to zapraszam do lektury.

1. Arystoteles urodził się w roku 384 p. n.e. w Stagirze – kolonii greckiej, położonej na Półwyspie Chalcydyckim. Miasto zostało założone przez osadników z Andros i Chalkis, którzy posługiwali się różnymi dialektami jońskimi. Na początku wieku IX samo miasto i jego okolice były zamieszkiwane przez ludność przegrecką, szczególnie tracką. Chciano udowodnić, że Arystoteles pochodził z rodziny niegreckiej zhellenizowanej, co miały tłumaczyć niektóre jego poglądy polityczne oraz cechy charakteru. Teza ta, nie została jednak udowodniona. Filozof posługiwał się wariantem dialektu języka jońskiego.

2. Matka Arystotelesa – Faestis, pochodziła z Chalkis. Ojciec – Nikomach był lekarzem i nosił przydomek Asklepiad. Nie było do końca jasne, czy był oto określenie rodu, z którego się wywodził, czy może nazwa organizacji lekarze, do której przynależał. Pracował on jako nadworny lekarz króla macedońskiego – Amyntasa II. Z tego można wnioskować, że Arystoteles dziecięce lata spędził w macedońskiej stolicy – Pelli. Podobno w rodzinie Asklepiadów, szkolono synów w operacjach chirurgicznych i przeprowadzeniu sekcji zwłok, dlatego też prawdopodobnie z domu rodzinnego, Arystoteles wyniósł zainteresowanie naukami przyrodniczymi, szczególnie biologią.

3. Arystoteles został sierotą, kiedy był jeszcze chłopcem. W tym czasie, opiekę nad nim, przejął krewny – Proksenos z Atarneus w Azji Mniejszej. Arystoteles był związany emocjonalnie z nową rodziną, aż do końca życia. Po śmierci krewnego, filozof adoptował syna Proksenosa – Nikanora. W testamencie podziękował także swojej przybranej rodzinie.

4. Szkoła utworzona przez Arystotelesa nazywała się Lyceum. Była to także miejsce spotkań w Atenach. Jej nazwa nawiązywała do zagajnika, który był tam wcześniej, a to z kolei od imienia boga – wilka Lyceusa. Szkoła założona przez Arystotelesa, była wzorowana na platońskiej Akademii.

5. Najbardziej znanym uczniem Arystotelesa był Aleksander Wielki. Arystoteles był ostatnim z wielkiej trójki filozofów, czyli Sokrates – Platon – Arystoteles. W roku 343 p. n.e. zaproszono go na macedoński dwór. Filip II zaproponował filozofowi, aby ten został nauczycielem jego syna Aleksandra. Uczył on go wiec zjawisk i nauk, aż do objęcia przez Macedończyka władzy. To Arystoteles zachęcił wówczas młodego króla do wyprawy na wschód. Władca regularnie pisywał do swojego mistrza, a ten zawsze mu odpowiadał.

6. Rafael, na zlecenie Juliusza II namalował w latach 1509 – 1511 fresk, na którym ukazał spotkanie dwóch wielkich starożytnych filozofów, a mianowicie Platona i Arystotelesa. Pierwszy z nich wskazuje palcem na niebo, natomiast drugi wskazuje ziemię.

7. Dante mówił o Arystotelesie, że jest on mistrzem wszystkich tych, którzy wiedzą.

8. Arystoteles poddał krytyce nauki i poglądy Platona, na temat idei, dlatego tez nie objął funkcji prowadzącego Akademię platońską. W ten akademii spędził aż dwadzieścia lat, najpierw jako uczeń, następnie asystent Platona, w końcu jako działający badacz. Wszystko więc wskazywało na to, że po śmierci Platona, to właśnie Arystoteles obejmie zarządzanie Akademią. Tak się jednak nie stało, a stanowisko otrzymał siostrzeniec Platona.

9. Arystoteles pochodził z rodziny lekarzy i sam przez pewien czas pracował jako lekarz.

10. Arystoteles wypracował prawdziwy i niezwykle interesujący system filozoficzny, według którego wiedza każdego człowieka pochodzi z doświadczenia. Była to opozycja w stosunku do nauk Platona, który twierdził z kolei, że wiedza pochodzi ze wspomnienia doskonałego świata.

11. Jeden uczniów Arystotelesa, który chciał się dowiedzieć tego, jak można się przekonać czy książka jest dobra czy też nie, dostał odpowiedź, że trzeba zwracać uwagę na trzy najważniejsze aspekty, mianowicie, czy autor powiedział wszystko, co miał do powiedzenia, następnie, czy powiedział jedynie to, co miał do powiedzenia i na końcu, czy autor powiedział to w taki sposób, w jaki miał powiedzieć.

12. Na pytanie jednego z uczniów, dlaczego człowiek ma dwoje uszu, dwoje oczu, dziesięć palców, a tylko jeden język i usta, Arystoteles odpowiedział, że człowiek musi widzieć i słyszeć dwukrotnie więcej niż mówić i pracować dziesięć razy więcej niż jeść.

13. Kiedy jeden natrętny człowiek zanudzał Arystotelesa nic nie wnoszącymi opowieściami i po każdej z nich chciał od filozofa potwierdzenia, że to co mówi, jest interesujące, ten w końcu powiedział mu, że interesujące jest to, że człowiek, który posiada dwie zdrowe nogi, nie odchodzi, tylko traci czas na słuchanie tych opowieści.

14. Arystoteles, od miejsca urodzenia, był nazywany Stagirytą, bądź po prostu Filozofem – głownie w tekstach średniowiecznych oraz nowożytnych.

15. Zapoczątkował on nurt, zwany arystotelizmem, który występował w różnych postaciach, zależnie od epoki. Chrześcijańską odmianą kierunku, był Tomizm.

16. Poza filozofią, Arystoteles przysłużył się także rozwojowi logistyki i nauk przyrodniczych, w szczególności biologii, fizyce, astronomii. Chociaż wiele teorii naukowych reprezentowanych przez filozofa, okazało się błędnych, to i tak przyczynił się on znacząco do poszukiwania nowych hipotez.

17. Razem z innym studentem platońskiej Akademii – Ksenokratesem, opuścili oni szkołę, a następnie udali się do Assos w Troadzie. Razem w doradcami władcy kolonii – Erastosem i Koriskosem, założył filozoficzną szkołę. Władca natomiast, stał się jednocześnie uczniem i przyjacielem filozofa. Oddał mu także za żonę swoją przybraną córkę, Pytias. Arystoteles miał z żoną córkę, która otrzymała imię po matce. Po śmierci ukochanej, związał się on z Herpyllis, i miał z nią syna.

18. Między rokiem 335 a 323 p. n.e. Arystoteles stworzył kilka ważnych dzieł, m. in. „Politykę”, „Metafizykę”, „O duszy”, „Poetykę” czy „Etykę nikomachejską”. „Poetyka” stanowi bardzo ważne dzieło, dla współczesnych literaturoznawców i badaczy. Spiera się ona tam ze swoim nauczycielem Platonem o wagę poezji, która nie była zbyt doceniana przez Platona. W „Retoryce” natomiast próbuje on zinterpretować rolę tego zagadnienia.

19. Arystoteles był wszechstronnie wykształcony. Studiował anatomię, astronomię, biologię, geografię, politykę, psychologię, meteorologię czy ekonomię, a także filozofię.

20. Po śmierci Aleksandra Macedońskiego, szkoła Arystotelesa została zamknięta, a on sam musiał opuścił Ateny. Podczas ucieczki, pożegnał się podobno słowami „ Nie pozwolę Ateńczykom dwa razy zgrzeszyć przeciwko filozofii” co było nawiązaniem do postaci Sokratesa, które mieszkańcy miasta skazali na śmierć poprzez wypicie trucizny, za domniemane podburzanie ateńskiej młodzieży.

21. Filozof schronił się u rodziny matki pod koniec życia, Kiedy to przed wrogami uciekł do Chaliks.

22. Arystoteles zmarł z przyczyn naturalnych w roku 322 p. n.e. Jako ostatnią wolę, przedstawił on tylko chęć, aby zostać pochowanym obok żony.

23. Do dzisiaj, nie udało się zachować wszystkich utworów filozofa, jednak część z nich została odtworzona we fragmentach. Dzieła, które możemy współcześnie poznać, to: „Poetyka”, „Organon”, „Etyka eudemejska”, „Polityka”, „Retoryka”, „O niebie”, „O duszy”, „Metafizyka”, „Hermeneutyka”, „O częściach zwierząt”.