Europa

10 ciekawostek o architekturze starożytnej Grecji

akropol

Początek sztuki starożytnej Grecji uznaje się za koniec kultury mykeńskiej, co spowodowane było najazdem Dorów. Sztuka ta trwała do 1200 r. p.n.e., czyli aż do podboju starożytnej Grecji przez Rzymian. Nie był to jednak ostateczny koniec, gdyż artyści nadal tworzyli. Uznaje się to jednak za symboliczny koniec sztuki Greckiej. Oto ciekawostki, zaskakujące informacje i fakty o starożytnych architekturze Grecji.

1. Wpływy sztuki Greckiej

Sztuka grecka wywarła ogromny wpływ na to, jak po podbiciu Grecji przez Rzymian wyglądała potem sztuka rzymska. Wraz ze zmianami politycznymi skończyła się jednak jej samodzielność.

2. Okres archaiczny

Najstarszym z trzech wydzielanych przez historyków okresów sztuki, rozwijającej się w basenie Morza Egejskiego, był okres archaiczny, zapoczątkowany przez upadek kultury mykeńskiej.

3. Okres ciemny

Ze względu na małą liczbę danych początek okresu archaicznego nazwany został „wiekami ciemnymi” czy też okresem ciemnym

4. Okres hellenistyczny

Po śmierci Aleksandra Macedońskiego rozpoczął się okres hellenistyczny w sztuce, w którym mieszały się głównie wpływy greckie, rzymskie i orientalne.

5. Świątynie

Architektura w starożytnej Grecji to przede wszystkim budowle sakralne. Świątynie służyły przede wszystkim do oddawania czci bogom z ich panteonu.

6. Typowe budowle sakralne w starożytnej Grecji

Budowle sakralne w starożytnej Grecji budowane były na planie prostokąta. Dach w tych budowlach oparty był na kolumnach i belkowanym dachu.

7. Mauzolea

Mauzolea to szczególne budowle sakralne, których nazwa nawiązuje w dużej mierze do grobowca Mauzoleosa w Halikarnasie.

8. Teatry

Grecki teatr związany jest głównie z czcią boga Dionizosa. Obiekty te budowane były w określony sposób na wolnym powietrzu. Budowane były zazwyczaj z kamienia.

9. Agora

Agora to główny plac w starożytnej Grecji, który stanowił główną przestrzeń publiczną w tym państwie. Był to miejski plac, który otoczony był portykami. W pobliżu agory znajdowała się również siedziba władz miasta.

10. Greckie domy

Greckie domy, zwane oikos, były nieco mniej trwałe, niż te budowane do użyteczności publicznej. W centrum znajdowało się ognisko, które pełniło ważne funkcje, również te symboliczne.