Europa

10 ciekawostek o architekturze starożytnej Grecji dla dzieci

Ateny

Architektura starożytnej Grecji jest niezwykle charakterystyczna i niepowtarzalna. Jest też bardzo ważna dla rozwoju całej architektury i stanowi jej podstawę.

Istnieje wiele elementów tej architektury i sposobów budowania różnych budowli, na które warto zwrócić uwagę. Oto ciekawostki, zaskakujące informacje i fakty o architekturze starożytnej Grecji które przygotowaliśmy specjalnie dla dzieci.

1. Materiały

Początkowo budowle, które były wznoszone przez Greków, wykonane były z drewna. W okresie archaicznym zaczęto wykorzystywać również kamień.

2. Typowe budowle w starożytnej Grecji

Typowymi budowlami, które były wtedy wznoszone na tym obszarze były budowle wznoszone najczęściej na planie czworokąta, a pokrywano je dwuspadowymi dachami, podtrzymywane przez rzędy kolumn.

3. Fasady

Fasady wieńczone były przez trójkątne przyczółki, które zdobione były przez płaskorzeźby. Wiele elementów budowli, w tym także i płaskorzeźby, malowane były kolorowymi farbami.

4. Porządki architektoniczne w starożytnej Grecji

Za wyznacznik danego porządku w budowlach starożytnej Grecji odpowiadały w dużej mierze kolumny i sposoby ich zdobienia. Podstawowe były porządki dorycki i joński, następnie powstał także styl koryncki.

5. Porządek dorycki

Dla tego porządku typowe były ostro ścięte żłobienia, nazywane także kanelurami, jak również głowice, składające się z czworokątnych płyt i poduszek.

6. Porządek joński

Najbardziej charakterystyczne dla stylu jońskiego było zdobienie ich w postaci wolut, które przypominały baranie rogi. Kolumny w porządku jońskim były także o wiele smuklejsze i miały płasko ścięte żłobienia.

7. Porządek koryncki

Dla stylu korynckiego najbardziej rozpoznawalnym elementem były kapitele w kształcie koszy uformowanych z liści akantu. Kolumny te były jeszcze smuklejsze, niż te w porządku joński.

8. Świątynia bogini Afai na Eginie

Jest to jedna z najlepiej zachowanych świątyń w porządku doryckim i pochodzi z V w. p.n.e. Charakteryzuje się m. in. świetnie wyważonymi proporcjami, które sprawiają, że budowla nabrała bardzo harmonijnego charakteru.

9. Krepidoma

Jest to element greckiej świątyni, występujący m. in. w Świątyni bogini Afai. Jest to najniższe podmurowanie świątyni, składające się z kilku warstw.

10. Inne elementy greckich świątyń

Do innych elementów, które charakterystyczne były dla świątyni greckiej, zaliczyć można również m. in. Naos, czyli główną salę świątyni czy też tympanon, czyli trójkątny szczyt świątyni.