Ciekawostki

10 zaskakujących ciekawostek w Chojnicach

fot. Mat-matys / Wikipedia

Chojnice – miasto w województwie pomorskim, siedziba powiatu Chojnice. Zajmuje powierzchnię 21,05 km2, a zamieszkuje je ok. 40 tys. ludzi.

1. Powstanie

Pierwsza wzmianka o Chojnicach pochodzi z dokumentu z 1275 r., wystawionego przez księcia Mściwoja II. Nie zachowały się informacje o tym, kiedy zostały nadane prawa miejskie.

2. Dobra krzyżackie

W 1309 r. miasto znalazło się w dobrach krzyżackich, przy głównym szlaku między Zakonem i Brandenburgią. W XIV w. powstał kościół farny, a miasto zostało ufortyfikowane. Uczyniło je to „Kluczem i Bramą Pomorza”. W 1360 r. Krzyżacy odnowili lokację miasta.

3. Bitwa pod Chojnicami

18 września 1454 r. miała miejsce bitwa pod Chojnicami, największa bitwa wojny trzynastoletniej, która rozegrała się pomiędzy Krzyżakami a armią złożoną z wojsk polskich i wojsk Związku Pruskiego.

Bitwa zakończyła się największą klęską wojsk polskich, jaka miała miejsce w średniowieczu. W walce zginął m. in. syn Zawiszy Czarnego, Jan Zawisza.

4. II pokój toruński

W 1466 r., po zawarciu II pokoju toruńskiego, Chojnice zostały włączone do Polski. Po I rozbiorze Polski, w 1772 r. znalazły się w zaborze pruskim.

5. Druga bitwa pod Chojnicami

Druga bitwa pod Chojnicami rozegrała się podczas potopu szwedzkiego, 2 stycznia 1657 r. Wojska straży przedniej szwedzkiej zaatakowały wojska koronne, które zmierzały wraz z królową Ludwiką Marią do Gdańska, gdzie znajdował się król Jan Kazimierz.

Wojska szwedzkie wycofały się jednak z bezpośredniego starcia, a Polacy ruszyli w pogoń za uciekinierami.

6. Conitzer Mitteilungen

Pierwszą gazetą, wydawaną w Chojnicach od 1848 r., był „Conitzer Mitteilungen”. Pierwszą polskojęzyczną gazetą była wydawana w latach 1912-1914 „Gazeta Chojnicka”. W 1864 r. miasto uzyskało połączenie telegraficzne ze Szczecinem. W 1870 r. została uruchomiona gazownia miejska, a w 1900 r. wodociągi i elektrownia. Od 1909 r. zaczęła działać kanalizacja.

7. Klub żeglarski

W marcu 1922 r. powstał pierwszy klub żeglarski w Polsce, Chojnicki Klub Żeglarski. Od 21 kwietnia 1923 r. nosił nazwę Klub Żeglarski Chojnice. 18 kwietnia 1929 r. klub został oficjalnie zarejestrowany. Pierwszym prezesem został Otton Weiland.

8. 1 września 1939

1 września 1939 r. o godz. 4:45 na Chojnice napadli Niemcy. W kolejnych latach wojny, w pobliżu Chojnic, na Polach Igielskich, dokonywano masowych egzekucji okolicznych mieszkańców. Miejsce to uzyskało miano „Doliny Śmierci”.

9.Zabytki

Wśród zabytków w Chojnicach znajdują się m. in. bazylika pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela z XIV w., barokowe kolegium pojezuickie i kościół pw. Zwiastowania NMP z XVIII w., średniowieczne mury miejskie i baszty, Stare Miasto z kamienicami z XVIII i XIX w. czy neogotycki ratusz z 1902 r.

W Bramie Człuchowskiej mieści się Muzeum Historyczno-Etnograficzne. Swoją działalność rozpoczęło jako Muzeum Regionalne w 1932 r. Po II wojnie światowej zostało odtworzone i działa nieprzerwanie od 1960 r.

10.Herb

W herbie Chojnic znajduje się głowa tura ze złotymi rogami i złotym kołem w nozdrzach. Między rogami znajduje się czerwona róża, wyrastająca z zielonej łodygi z dwoma listkami. Tło herbu jest srebrne. Herb pochodzi jeszcze z początków istnienia miasta.