Ciekawostki

10 zaskakujących ciekawostek w Asyri

Sennacheryb na czele swojej armii – asyryjska płaskorzeźba | Fot. Wikipedia

Asyria była państwem wojowników, a także sztuki. Co wiemy o Asyrii? Oto interesujące fakty i ciekawostki o Asyrii.

1. Powstanie Asyrii

Pierwsza ciekawostka: państwo asyryjskie powstało w II tysiącleciu p.n.e. Jego środek znajdował się w Assur ( stąd też pochodzi nazwa). Miasto to znajdowało się blisko ważnych szlaków handlowych, miało także żyzne ziemie pod uprawy.

2. Armia

Kolejną ciekawostką jest to, że państwo to miało świetną armię. Największe triumfy armii przypadają od XI do połowy VII wieku. Była to pierwsza w historii armia narodowa z poboru z elementami siły zaciężnej. Na sztandarach znajdowały się asyryjskie bóstwa.

3. Rydwany bojowe

O sile armii decydowały rydwany bojowe. Ze względu na ich słabą stabilność, początkowo jeździły parami.

4. Asyryjczycy

Asyryjczycy mordowali żołnierzy wroga, a także masowo deportowali elity rządzące, by osłabić podbite państwa. To sprawiało, że ludzie ze zdobytych terenów stawali się bardziej ulegli.

Czasami stosowali strategie oblężnicze, jednak wyłącznie w przypadku mniejszych miast. Niekiedy tylko zastraszali miejscową ludność, bestialsko mordując ludzi, przez co miasto poddawało się bez walki.

5. Hieroglify

Asyryjczycy mieli własne pismo inspirowane egipskimi hieroglifami. Początkowo znaki te uznawano za element dekoracji, jednak dziś badacze zgadzają się co do tego, że ich rozmieszczenie nie jest przypadkowe. Istnieją różne interpretacje pisma Asyryjczyków.

6. Władcy Asyrii

Władcy Asyrii tworzyli ogromne biblioteki. Tak zwana Biblioteka Aszurbanipala w Niniwie powstała w połowie VII w. p.n.e. Zawiera łącznie ponad 30 tysięcy glinianych tabliczek zapisanych pismem klinowych.

Na tablicach spisano poezję,, teksty medyczne, historyczne, a także administracyjne. Biblioteka ta jest jednym z najstarszych zbiorów bibliotecznych w historii. Obecnie zbiory można zobaczyć w Muzeum Brytyjskim.

7. Niniwie

Pałace asyryjskie powstawały zwłaszcza w stolicy, Niniwie.

8. Sieć kanałów

Asyryjczycy rozbudowali sieć kanałów oraz systemów nawadniających. Zasilały je wielkie rzeki, takie jak Tygrys i Eufrat.

9. Waleczność

Mimo swojej waleczności Asyryjczycy tworzyli własną sztukę. Wytwarzali materiał podobny do znanego nam dziś szkła. W sztuce dominowały motywy batalistyczne.

10. Upadek

Upadek upadła w 612 r. p.n.e. Babilończycy wraz z Medami i Scytami zajęli stolicę, Niniwę. Zburzenie tego miasta stało się symbolem upadku Asyrii.