Polska

10 najlepszych ciekawostek w Koninie

fot. pl:Wikipedysta:mr.jedi-FPW / Wikipedia

Konin to miasto na prawach powiatu w województwie wielkopolskim. Większość kojarzy to miasto z węglem brunatnym, jako że jest głównym ośrodkiem Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego. Jednak w tym mieście jest o wiele więcej ciekawych rzeczy.

1. Gród

Gród, który dał początek istnieniu miasta istniał już w pierwszej połowie XII wieku. Pierwsza udokumentowana wzmianka o Koninie to informacja o wójcie Gosławie z Konina pochodzi z 1293 roku.

2. XIII wiek

Miasto notowane jest w dokumentach od XIII wieku pod różnymi określeniami : 1250 jako Lisiec ante Conin, 1283 civitas nostra Kunyn, 1284 in Conyn, 1292 in Conino, 1301 in Quonin, 1511–23 antiqua Conyn, 1579 Konin, 1674 Kunin, 1789 Miasto Konin, 1883 Konin.
Sama nazwa pochodzi zaś od konia, zwierzęcia umieszczonego w herbie miasta.

3. Słup Koniński

Słup Koniński to słup drogowy datowany na 1151 rok. Oznacza on połowę drogi między Kaliszem, a Kruszwicą – od sługa do każdego z miast jest 52 kilometry. Uznaje się go za najstarszy znak drogowy w Europie poza granicami dawnego Imperium Rzymskiego.

Znajduje się na nim również zapis wierszem po łacinie – jeden z pierwszych zapisów w kamieniu.

4. Pierwsza osada

Pierwsza osada znajdowała się na wyspie utworzonej przez rozlewiska Warty. Zadaniem grodu miała być ochrona brodu, a następnie mostu umożliwiającego komunikację na szlaku Kalisz a Kruszwica.

5. Imprezy kulturalno-artystyczne

W mieście odbywa się wiele imprez kulturalno-artystycznych jak Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel „Gospel nad Wartą”, Międzynarodowy Festiwal „Bluesonalia”, Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla Szkół Muzycznych, Ogólnopolski Festiwal Pianistyczny „Chopinowskie Interpretacje Młodych”, Ogólnopolski Konkurs Gitary Klasycznej, Festiwal Jazzonalia, czy Konińskie Derby Kabaretowo-Estradowe.

6. Zabytki

Na terenie miasta znajduje się wiele zabytków m.in. gotycki kościół św. Bartłomieja, zespół klasztorny oo. Reformatorów, synagoga z lat 30. XIX wieku.

7. Rynek miasta

Rynek miasta – zwany także Dużym Rynkiem, a obecnie Placem Wolności – stanowi przykład zabudowy z wieków XVIII i XIX, z niektórymi starszymi jeszcze obiektami.

8. Kamienica Jana Zemełki

Do najstarszych obiektów na rynku zdecydowanie należy kamienica Jana Zemełki z końca XVI wieku. Jest to pierwszy murowany świecki obiekt w mieście. Niestety utraciła renesansowe cechy przez liczne przebudowy przeprowadzane podczas długiej historii.

9. Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, napędzany węglem brunatnym, dostarcza ok. 8,5% wytwarzanej w Polsce energii elektrycznej.

10. Port rzeczny

W Koninie znajduje się port rzeczny łączący miasto z Morzem Bałtyckim.