Ciekawostki

10 najlepszych ciekawostek o Janie Matejko

fot. Jules Mien / Wikipedia

Fakty z życia Jana Matejki powinny być powszechnie znane z uwagi na jego twórczość. Do najciekawszych wydarzeń w jego życiu można zaliczyć:

1. 1838 rok

Jan Matejko urodził się w 1838 r. w Krakowie, gdzie w 1858 r. ukończył Szkołę Sztuk Pięknych. Następnie zdobywał wykształcenie w Monachium i w Wiedniu.

2. Młody człowiek

Już, jako młody człowiek został okrzyknięty jednym z najwybitniejszych twórców malarstwa historycznego w Europie.

3. Twórczość

Na jego twórczość składa się ponad trzysta obrazów olejnych oraz setki rysunków i szkiców.

4. Autor polichromii

Jan Matejko jest autorem polichromii kościoła Mariackiego w Krakowie.

5. Szkoła Sztuk Pięknych

W 1873 roku został mianowany dyrektorem krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych i funkcję tą pełnił do końca życia. Do uczniów Jana Matejki zalicza się wybitnych twórców Młodej Polski jak:
– Stanisław Wyspiański,
– Jacek Malczewski i
– Józef Mehoffer.

6. Rodzeństwo

Jan był dziewiątym z jedenaściorga rodzeństwa. W dzieciństwie złamał sobie nos, który nigdy nie zrósł się prawidłowo i stąd wziął się słynny krzywy nos u Jana Matejki.

7. Matka artysty

Matka artysty zmarła, gdy, miał on siedem lat. Z ojcem nie miał zbyt dobrego kontaktu. Rodzinne ciepło odnalazł w rodzinie sąsiadów-Giebułtowskich. Najchętniej spotykał się ich najmłodszą córką, Teodozją.

Teodozja początkowo nie odwzajemniała jego uczuć. Dopiero kiedy Matejko odniósł sukces po namalowaniu „Kazania Skargi” Teodozja została jego żoną.

8. Atmosfera polskiego patriotyzmu

Matejko wyrastał w atmosferze polskiego patriotyzmu, co było zasługą jego starszych braci (Edmund i Zygmunt brali udział w powstaniu węgierskim przeciwko Habsburgom).

9. Najstarszy brat

Największy wpływ na Jana Matejkę miał jego najstarszy brat, Franciszek, który był docentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Matejko zdradzał zdolności plastyczne już od najmłodszych lat, ale w szkole z innymi przedmiotami gorzej sobie radził.

Z tego powodu nie otrzymał promocji po klasie III. Dlatego też w wieku trzynastu lat Matejko rozpoczął naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. W trakcie nauki problemem dla niego była znaczna wada wzroku oraz trudności finansowe.

10. Akademiccy nauczyciele

Matejkę do tworzenia szkiców krakowskich zabytków, studiowania detali i obrazów zainspirowali akademiccy nauczyciele: Józef Kremer i Władysław Łuszczkiewicz.