Ciekawostki

10 najlepszych ciekawostek o Germanach

Foto. Julien / Wikipedia

Germanie to odłam Indoeuropejczyków. Posługiwali się językami germańskimi. Jak wyglądało ich życie? Poznajcie interesujące ciekawostki o Germanach

1. Przodkowie Sasów

Inweonowie to przodkowie Sasów, czyli Niemców z północy. Do tej grupy zalicza się również Holendrów, Anglików, Istenowie oraz Herminiowie ( z obszarów Łaby). Ważniejsze plemiona germańskie Danowie, Wizygoci, Goci Skandynawscy i Wandalowie.

2. Inweonowie

W epoce brązu Germanie zamieszkiwali tereny Skandynawii, Jutlandii oraz części Niemiec. W V w. n. e po najazdach Hunów, część tych ludów przesunęła się na zachód.

3. Epoka brązu

Na początku Germanie łączyli się w grupy rodzinno- plemienne. Naczelny wódz plemienia był także wojskowym naczelnikiem, który dożywotnio sprawował władzę. Stanowisko to nie było dziedziczne. Oprócz wodza władzę sprawowało zgromadzenie plemienne.

4. Hodowlą zwierząt

Germanie początkowo zajmowali się głównie hodowlą zwierząt.

5. Ludem pogański

Germanie byli ludem pogańskich. Oprócz kultu bogów, ważną rolę odgrywał świat duchów i demonów. Według nordyckiej kosmogonii świat powstał z ciała olbrzyma, natomiast pierwszą parę ludzi bogowie stworzyli z pni drzew.

6. Życie pozagrobowe

Germanie wierzyli w życie pozagrobowe. Mimo chrystianizacji, ich wizja życia po życiu znalazła swoje odbicie w wierzeniach skandynawskich i niemieckich.

7. Rzymianie

Skąd w ogóle pochodzi nazwa Germanie? Otóż Rzymianie tak nazywali ludy mieszkające na północy. Określenie to oznacza „brudasy z lasu”.

8. Cesarstwo Rzymskie

Ludy germańskie czerpały inspiracje od Cesarstwa Rzymskiego. Zmieniły swój tryb życia z koczowniczego na bardziej osiadły. Przejmowali od kultury rzymskiej wzorce społeczne oraz militarne.

9. Tacyt

Tacyt chyba też nie lubił German. Opisuje ich jako ludzi o niebieskich, groźnie wyglądających oczach, jasnych włosach i silnie zbudowanych sylwetkach. Według zapisów, nie różnili się od siebie znacząco wyglądem.

10. Goty

Pierwsze państwo germańskie to państwo Gotów. Powstało w III w. n. e. Zajmowało ono duży obszar. Nie miało ono jednak typowej dla państwa struktury organizacyjnej.

Niestety, informacje o Germanach są dość szczątkowe. Dopiero po dotarciu plemion germańskich na tereny Cesarstwa Rzymskiego spowodowała, że pojawiły się o nich pierwsze wzmianki historyczne. Wpływy kultury germańskiej widzimy jednak w obecnych kulturach.