Ciekawostki

10 fascynujących ciekawostek w Ciechanowie

Foto. Jolanta Dyr / Wikipedia

Ciechanów to miasto położone w województwie mazowieckim. Leży nad rzeką Łydynią, około 100 km na północ od Warszawy. Jest to dawne miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego i miejsc obrad sejmików ziemskich ziemi ciechanowskiej. Co ciekawe kryje się w tym mieście?

1. Badania archeologiczne

Badania archeologiczne prowadzone na terenie miasta sugerują, że w okresie VII-X wieku funkcjonowała tutaj niewielka osada.

2. Pierwsza wzmianka

Pierwsza pisana wzmianka o mieście pochodzi z 1065 roku. Był to dokument mogileńskiego wydany przez Bolesława Śmiałego, według którego król uposażył klasztor benedyktynów w Mogilnie, w 19 grodów obciążony płaceniem dziesięciny na rzecz klasztoru. Jednym z grodów był Ciechanów.

3. Śmierci ostatnich książąt mazowieckich

W 1526 roku po śmierci ostatnich książąt mazowieckich Ciechanów włączono do Korony. Miasto i okolice stały się wianem ślubnym królowej Bony, która znacznie przyczyniła się do rozwoju miasta.

4. Muzeum Szlachty

W Ciechanowie jest Muzeum Szlachty, w którym prezentowane są bogate ekspozycje np. etnograficzne pokazujące tereny zamieszkałe przez szlachtę. Muzeum zajmuje się również organizacją zajęć naukowych.

5. Zamek Książąt Mazowieckich

Zamek Książąt Mazowieckich to jedna z głównych atrakcji miasta. Został zbudowany na przełomie XIV i XV wieku. Podobno najstarsze wzmianki o zamku pochodzą z 1429 roku, kiedy architekt pokazał Januszowi I dokumenty budowlane dotyczące prac przy budowie zamku.

Zamek oprócz podstawowej funkcji warowni pełnił funkcje mieszkalne, a także mieścił skarbiec Janusza II.

6. Dolina Rzeki Łydyni

“Dolina Rzeki Łydyni” to jeden z nielicznych obszarów, który zachował swój naturalny stan, nie był zmieniany przez człowieka i rozwija się nadal bez jego ingerencji.

Jest to zróżnicowany krajobraz polan i stawów, zamieszkałych przez liczne ptaki – bociany, kosy, sowy i myszołowy, oraz zwierzęta leśne – bobry. Niezwykłe zaś jest to, że teren ten zajmuje 57 ha w centrum Ciechanowa.

7. Dzwonnica na Farskiej Górze

Dzwonnica na Farskiej Górze zbudowana została w 1889 roku na szczycie grodziska, w miejscu gdzie stała drewniana dzwonnica z XVII wieku.

8. Roberta Bartdoła

Jedna z ławeczek miasta przedstawia postać Roberta Bartdoła, miłośnika historii miasta, przewodnika turystycznego i działacza społecznego. Był między innymi twórcą przewodnika turystycznego po Ziemi Ciechanowskiej.

9. Imprezy cykliczne

W Ciechanowie odbywa się kilka imprez cyklicznych : Dionizje Ogólnopolski Festiwal Teatralny, Zajazd Szlachecki, Spotkania ze Średniowieczem, Blues na dołku Spotkania z bluesem, Ciechanowskie Otwarte Spotkania Motocyklowe, Spring Blues Night Festiwal.

10. 1400 r .

Wiadomo, że lokacja miasta była już w 1400 roku. Jednak niektórzy twierdzą, że miasto miało już ten przywilej w 1375 roku. Jak się jednak okazuje niektórzy pragnęli lokacji miasta jeszcze wcześniej bo w 1266 roku. Jednak dokument poświadczający taką sytuację to dwudziestowieczne fałszerstwo.