Ciekawostki

10 Fascynujących Ciekawostek o Zamościu

Ratusz na Rynku Wielkim | Fot. Maciej Ukleja / Wikipedia

Zamość to miasto w województwie lubelskim i jeden z jego największych ośrodków kulturalnych i turystycznych.

Ze względu na unikatową architekturę Starego Miasta, bardzo często nazywane jest perłą renesansu albo Padwą północy.

Oto kilka ciekawostek na temat miasta.

1. Prawa miejskie

Prawa miejskie Zamość uzyskał w drugiej połowie XVI wieku. Kiedy Polska została zlikwidowana, Zamość trafiła w ręce Austriaków, aby w 1809 roku zostać przyłączoną do Księstwa Warszawskiego, a po kongresie Wiedeńskim do Królestwa Polskiego.

2. Intensywny rozkwit

W dwudziestoleciu międzywojennym miasto przeżywało intensywny rozkwit, a w 1922 odwiedził je sam marszałek Józef Piłsudski. Wybuch drugiej wojny światowej poskutkował zbombardowaniem dużej części miasta i utworzeniem na jego terenie obozu zagłady.

3. Żydzi

Przed drugą wojną światową niemal połowę mieszkańców miasta stanowili Żydzi. To tutaj urodzili się na przykład poeta, Szłojme Etinger, oraz Róża Luksemburg, słynna rewolucjonistka. Większość Żydów zginęło w Bełżcu oraz w utworzonym w mieście getcie.

4. Zamojskie Stare Miasto

Zamojskie Stare Miasto zostało w latach dziewięćdziesiątych wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Symbolem miasta jest barokowy ratusz z XVIII wieku.

5.Ratusz

Z wieży zamojskiego ratusza codziennie od czterystu lat słychać hejnał na trzy strony świata. Jedną stronę pominięto, ponieważ Zamość nie posiadał wówczas zachodniej bramy.

6. Apteka Rektorska

W mieście znajduje się najstarsza polska apteka zwana Apteką Rektorską. Działa nieprzerwanie od 1609 roku, a założył ją Szymon Piechowicz.

7. Orkiestra symfoniczna

Najstarsza w Polsce orkiestra symfoniczna powstała w Zamościu. Została założona w 1881 roku przez Karola Namysłowskiego i jest starsza od Filharmonii Narodowej o dwadzieścia lat.

8. Akademia Zamoyska

Akademia Zamoyska założona w 1594 roku była trzecią po wileńskiej i krakowskiej uczelnią Rzeczypospolitej. Warto dodać, że była to prywatna uczelnia, opłacana przez kanclerza, i że wykładał na niej Stanisław Staszic.

9. Synagoga

Znajdująca się na Starym Mieście synagoga przy dawnej ulicy Żydowskiej, jest dziś najlepiej zachowaną synagogą w Polsce reprezentującą styl późnobarokowy.

10. Twierdza Zamość

Twierdza Zamość była budowana na przełomie XVI i XVII wieku i była jedną z największych twierdz Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Do dziś zachowały się fragmenty fortyfikacji.