Polska

10 Ciekawostek w Łowiczu

fot. Grzegorz W. Tężycki / Wikipedia

Łowicz to piękne, niewielkie miasto, najbardziej kojarzące się z obszarem turystycznym.

Nie można bowiem zaprzeczyć, że niezwykły klimat tego miejsca, fantastycznie zachowana ciekawa architektura i ogólny folklor łowicki to bardzo skuteczne argumenty przemawiające za odwiedzinami miasta.

1. Liczba mieszkańców

Łowicz zamieszkiwany jest obecnie przez około 30 tysięcy mieszkańców. Co ciekawe więcej mieszka w nim kobiet – różnica między mieszkankami a mieszkańcami miasta wynosi około 2 tysiące, według danych z końca 2020 roku.

2. Najstarsze miasto w Polsce

Łowicz to jedno z najstarszych miast w Polsce. Pierwszy dokument wspominający gród na terenie dzisiejszego miasta pochodzi z XII wieku. Jest to bulla papieża Innocentego II z 1136 roku, w której wymieniono gród o nazwie Loviche.

3. Nazwa miasta

Nazwa miasta wielokrotnie zmieniała formę m.in. na Lowicz (1232), Louich (1242), Antiqua Lowicz (1433), Lovicii (1553), Łowica (1661). Obecna nazwa Łowicz funkcjonuje od 1884 roku.

4. Łowik

Nazwa miasta pochodzi od nazwy Łowik. Łowik zaś pochodzi od czasownika łowić w znaczeniu ‘polować’. Nazwa miejscowości oznacza więc las lub miejsce gdzie się poluje.

5. Zygmunt August

Podczas bezkrólewia po śmierci króla Zygmunta Augusta – od 1572 – Łowicz stał się drugą stolicą Rzeczpospolitej jako siedziba Interrexa, czyli osoby sprawującej urząd króla do czasu wyboru nowego władcy.

6. 101 zarejestrowanych zabytków

W Łowiczu znajduje się 101 zarejestrowanych zabytków, m.in Bazylika Katedralna, Kościół pijarów, Ratusz, ruiny zamku prymasowskiego,

7. Rynek w Łowiczu

Uwagę turystów powinien przyciągać również sam Rynek w Łowiczu. Jest to bowiem jedyny w Polsce rynek o trójkątnym kształcie z zachowanym architektonicznym układem średniowiecznym.

8. Wspólnoty wyznaniowe

Na terenie miasta działalność prowadzi kilka wspólnot wyznaniowych. Jest to Kościół rzymskokatolicki, Świadkowie Jehowy, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Katolicki Mariawitów i Kościół Ewnagelicko-Augsburski.

9. Wydarzenia kulturalne

Większość turystów przybywa w okresie wydarzeń kulturalnych miasta Łowicz jak Jarmark Łowicki, Festiwal Dobrej Żywności – „Księżackie Jadło”, Dni Łowicza, OCH Film Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Organowy im. J. S. Bacha.

10. Karol Wojtyła

Honorowym Obywatelem miasta Łowicz jest m.in Karol Wojtyła, czyli papież Jan Paweł II, Maciej Rybus czy Zbigniew Bródka.