Ciekawostki

10 Ciekawostek w Kudowie-Zdroju

Fot. Jan Mehlich / Wikipedia

Kudowa-Zdrój to miasto w województwie dolnośląskim mające funkcję miasta uzdrowiskowego. Położone na pograniczu Gór Stołowych i Pogórza Orlickiego jest częstą destynacją dla fanów górskich wędrówek, ale sama Kudowa-Zdrój jest interesującym miejscem, o którym dobrze wiedzieć coś więcej. Oto interesujące ciekawostki Kudowie-Zdrój:

1. Data założenia

Kudowa-Zdrój została założona w 1354, ale prawa miejskie dzierży dopiero od 1945 roku.

2. Schengen

W mieście były cztery przejścia graniczne na stronę Czech, które przestały istnieć 21 grudnia 2007 roku na mocy Układu z Schengen.

3. 7 dzielnic

W skład miasta wchodzi siedem dzielnic: Czermna, Słone, Pstrążna, Jakubowice, Zakrze, Brzozowie, Bukowina Kłodzka.

4. Patron

Patronem Kudowy-Zdroju jest Stanisław Moniuszko. W mieście, rozpoczynając od 1968 roku, odbywa się Festiwal Moniuszkowski. Nie miał on miejsca, kiedy w Polsce wprowadzony został stan wojenny.

5. Pheningi

Kudowa-Zdrój mogła poszczycić się dwoma banknotami: 25 i 50 pheningów. Pierwszy z nich przedstawiał „Dom Charlotty” oraz źródło von Moltke, drugi zaś pijalnię sprzed 1930 roku oraz „Zameczek”.

6. Chudoba

Po II wojnie światowej nazwa miasta brzmiała Chudoba, zaś stacja kolejowa nazywała się Chudowa Zdrój. Urzędowa nazwa Kudowa-Zdrój została wprowadzona 19 maja 1946 roku.

7. Zabytki

Miasto posiada wiele zabytków, które przyciągają turystów, wśród nich wymienić można między innymi kościół parafialny pod wezwaniem świętej Katarzyny z 1679 roku, dzwonnicę wiejską z XIX wieku, park zdrojowy z końca XVIII wieku, dzwonnicę z 1730 roku, kościół świętego Bartłomieja z 1384 roku.

8. Obóz pracy

W czasie II wojny światowej w dzielnicy Zakrze utworzony został obóz pracy dla jeńców wojennych – był on filią obozu koncentracyjnego Gross-Rosen pod jednym zarządem obozowym. Liczba więźniów w tym obozie przekraczała liczbę 4000.

9. Trzech burmistrzów

Gdy Kudowa została wyzwolona, miała trzech burmistrzów: niemieckiego, czeskiej i polskiego. Pierwsza repatriacja ludności niemieckiej jesienią 1945 roku sprawiła, iż funkcję sprawował jeden polski burmistrz.

10. Szosa Stu Zakrętów

Kudowę-Zdrój z Radkowem łączy górska droga zwana Szosą Stu Zakrętów. Jest to jedna z najwyżej położonych dróg w Polsce, szosa pokonuje deniwelację ponad czterysta metrów przy długości około dwudziestu trzech kilometrów.