Ciekawostki

32 Najlepszych Ciekawostek o Williamie Szekspirze

Szekspir

Słownik Oxford przypisał Szekspirowi wprowadzenie do języka angielskiego ponad 1700 słów. Zapoznajcie się z interesującymi ciekawostkami i mało znanymi faktami o Williamie Szekspirze.

O dostojeństwie, które w swej niezmienności trwa,
O mowie, której splendor przetrwał wiele lat,
O dziełach, które na zawsze zagościły w naszej kulturze,
Oto i my dziś, by upamiętnić wielkiego Williama Szekspira,
Przywołujemy trzydzieści jeden ciekawostek, by poznać bliżej jego historię.
Od urodzenia do śmierci, od dramatu do komedii,
Odkryjemy razem sekrety życia jednego z największych twórców w historii.

1. Rodzicami Williama Szekspira byli John Shakespeare i Mary Shakespeare (z domu Arden). John Shakespeare przybył do Stratford-upon-Avon ze Snitterfield przed 1532 rokiem i tam rozpoczął swoją działalność jako garbarz skór. Był on również burmistrzem Stratford-upon-Avon w latach 1568, 1571 i 1575.

2. Istnieją przypuszczenia, że rodzice Williama Szekspira byli analfabetami. W rzeczywistości, jak większość ludzi w tamtych czasach, John i Mary Shakespeare prawdopodobnie nie mieli dostępu do wykształcenia, a w związku z tym mogli nie nauczyć się czytać i pisać. Mimo to, to nie jest całkowicie pewne, czy rodzice Szekspira byli analfabetami, ponieważ brak zachowanych dokumentów uniemożliwia jednoznaczną odpowiedź.

3. William Szekspir jest autorem około 37 sztuk teatralnych, które są powszechnie uważane za niezwykle ważne i wpłynęły na rozwój literatury oraz teatru na całym świecie. Szekspir był również autorem ponad 150 wierszy, w tym sonetów, które zostały opublikowane w 1609 roku. Wszystkie te dzieła były pisane w języku angielskim i wpłynęły na jego rozwój, ugruntowując jego pozycję jako jednego z najważniejszych pisarzy w historii.

4. William Szekspir ożenił się z Anną Hathaway, gdy miał 18 lat, a Anna miała wówczas 26 lat. Ich ślub odbył się 28 listopada 1582 roku w kościele św. Wawrzyńca w Stratford-upon-Avon. Pierwsze dziecko pary, Susanna, urodziło się sześć miesięcy później, 26 maja 1583 roku. Szekspir i Hathaway mieli również dwójkę bliźniaków, Judith i Hamneta, urodzonych w 1585 roku.

5. William Szekspir z pewnością wpłynął na język angielski w sposób nieporównywalny z jakimkolwiek innym pisarzem. Szacuje się, że Szekspir wprowadził do języka angielskiego około 1700 nowych słów, w tym wiele, które nadal są używane do dziś. Niektóre z tych słów i zwrotów to „modny”, „bezkompromisowy”, „zjednoczonych myśli”, „zachód słońca”, „wieczny” i wiele innych. Szekspir zasłynął również z tworzenia nowych wyrażeń idiomatycznych, które nadal są powszechnie używane w języku angielskim, takich jak „wskazać palcem”, „zamknąć drzwi”, „zostawić w spokoju”, „chwycić pozytywkę” i wiele innych.

6. Szekspir stał się znaczącym i znanym pisarzem oraz uzyskiwał dochody z wystawiania swoich sztuk, ale nie ma dowodów na to, że był bardzo bogatym człowiekiem. W 1599 roku Szekspir i jego współpracownicy zbudowali nowy teatr, Globe Theatre, który był własnością grupy aktorów, w której Szekspir był jednym z właścicieli. Jednakże, nie było to spółka akcyjna w dzisiejszym znaczeniu tego słowa, a raczej rodzaj kooperatywy, gdzie każdy członek grupy miał swój udział w teatrze i dzielił się zyskami.

7. Był członkiem zespołu teatralnego Lorda Chamberlaina, który działał na dworze królewskim i wystawiał przed monarchami. Szekspir został wyznaczony na jednego z dwóch oficjalnych dramaturgów królewskich w 1603 roku, po tym jak Jakub I objął tron Anglii. W tym czasie Szekspir napisał kilka sztuk dla królewskiego teatru

8. Teatr The Globe, którego Szekspir był jednym z właścicieli, słynął z innowacyjnych efektów specjalnych, takich jak dym i ogień. Spektakle zawierały również takie elementy jak wystrzelenie armaty, co z pewnością wprowadziło niespotykane dotąd w teatrze wrażenia dla publiczności.

9. Niestety, w 1613 roku teatr The Globe został zniszczony w wyniku pożaru, który wybuchł podczas jednego z przedstawień. Jednakże, teatr został odbudowany w późniejszym czasie, w tym także odtworzono nowoczesną wersję The Globe w Londynie, która stara się odzwierciedlać oryginalny wygląd i klimat tego znanego teatru.

10. Wiadomo, że Szekspir uczęszczał do King’s New School w Stratford, co sugeruje, że miał dostęp do klasycznego wykształcenia łacińskiego. W tamtych czasach szkoły były miejscami, gdzie dzieci mogły zdobyć wiedzę z zakresu literatury klasycznej, gramatyki, retoryki i filozofii. Wiadomo, że Szekspir studiował łacinę i prawdopodobnie miał styczność z dziełami takich autorów jak Owidiusz, Wergiliusz, Horacy i Seneka.

11. Sztuki Szekspira były od razu przebojami. Pisał on różne rodzaje sztuk, które można było podzielić na trzy kategorie: Tragedia – w tym Hamlet, Makbet, Romeo i Julia czy Król Lear; Komedia – w tym Poskromienie Złośnicy, Komedia omyłek, Kupiec wenecki, Sen nocy letniej; Historia – w tym Henryk IV, Ryszard III czy Henryk V

12. William Shakespeare posiadał kilka nieruchomości w swoim rodzinnym mieście Stratford-upon-Avon, w tym dom przy ulicy Henley Street, który obecnie jest muzeum poświęconym jego życiu i twórczości. Był także członkiem rady miejskiej Stratford w latach 1604-1614.

13. Szekspir został ochrzczony 26 kwietnia 1564 roku, a uczeni uważają, że zgodnie z ówczesną tradycją zostałby ochrzczony w wieku trzech dni, co oznacza, że Szekspir urodził się prawdopodobnie 23 kwietnia. Jednakże, ponieważ Szekspir urodził się według starego kalendarza juliańskiego, to co było 23 kwietnia za życia Szekspira, zgodnie z dzisiejszym kalendarzem gregoriańskim, będzie faktycznie 3 maja.

14. Jego zasób słownictwa był co najmniej dwukrotnie większy niż przeciętnego rozmówcy.

15. Szekspir był oszczędny, jeśli chodzi o posługiwanie się łaciną. Mając tak zróżnicowaną publiczność, musiał zadbać o to, by każdy mógł zrozumieć, co dzieje się w jego sztukach.

16. Szekspir miał siedmioro rodzeństwa: Joanna (ur. 1558, żyła tylko 2 miesiące); Małgorzata (ur. 1562); Gilbert (ur. 1566); inna Joanna (ur. 1569); Anna (ur. 1571); Richard (ur. 1574) i Edmund (ur. 1580).

17. Szekspir znał osobiście królową Elżbietę I.

18. W przeciwieństwie do geniuszu ich ojca, dzieci Szekspira były analfabetami.

19. Historia często odrzucana jako fikcja głosi, że XVIII wieczni rabusie grobów ukradli czaszkę Szekspira, wydaje się być prawdziwe. Pierwsze badania archeologiczne nad grobem Szekspira w kościele Świętej Trójcy w Stratfordzie nad Awonem zostały przeprowadzone w 2016 roku na potrzeby filmu dokumentalnego. Najbardziej uderzający wniosek jest taki, że czaszka została prawdopodobnie skradziona z płytkiego grobu przez poszukiwaczy skarbów.

20. Najkrótszą sztuką Szekspira jest Komedia Pomyłek o długości 1770 wierszy. Jego najdłuższa sztuka to Hamlet, który ma 4042 wiersze.

21. Gdańsk uczcił talent Szekspira, budując teatr Szekspirowski. Znajduje się on na ulicy Wojciecha Bogusławskiego 1.

22. Szekspir użył słowa honorificabilitudinitatibus w sztuce „Stracone zachody miłości”. Słownikowa definicja tego słowa w słowniku Collins English Dictionary to „niezwyciężona chwalebna honorowość”.

23. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że oprócz pisania licznych sztuk i sonetów, Szekspir był również aktorem, który wykonywał wiele własnych sztuk, a także innych dramaturgów. Istnieją dowody na to, że grał ducha w Hamlecie.

24. W roku 1585 William Szekspir zniknął z desek teatru na około siedem lat. Historycy często nazywają tę część życia pisarza „straconymi latami”. W 1592 roku, nagle pojawił się w Londynie jako aktor i dramaturg.

25. Mieli trójkę dzieci. Ich imiona to: Susanna, Hamnet, i Judith. Niestety, Hamnet zmarł w wieku zaledwie 11 lat.

26. Królowa Elżbieta I była wielką fanką sztuk Szekspira. Często zatrudniała jego towarzystwo do występów na dworze królewskim.

27. Źródła z życia Williama Shakespeare’a piszą jego nazwisko na ponad 80 różnych sposobów, od „Shappere” do „Shaxberd”. W nielicznych podpisach, które przetrwały, William Shakespeare nigdy nie napisał własnego imienia „William Shakespeare”, używając zamiast tego wariacji lub skrótów takich jak „Willm Shakp”, „Willm Shakspere” i „William Shakspeare”. Jakkolwiek pisownia jest pisana, uważa się, że Shakespeare wywodzi się od staroangielskich słów „schakken” („do brandish”) i „speer” („dzida”).

28. Szekspir jest często nazywany elżbietańskim dramaturgiem.

29. Sztuki Szekspira zawierają 200 odniesień do psów i 600 odniesień do ptaków.

30. Szekspir przeżył wybuch epidemii dżumy w Londynie. Dżuma dotarła również do Stratford, kiedy Szekspir był 3 miesięcznym dzieckiem.

31. Prawdopodobnie nosił złoty kolczyk w lewym uchu. O tym stylu świadczy portret Chandosa, jeden z najbardziej znanych wizerunków Szekspira. W czasach Szekspira noszenie kolczyków było raczej rzadkie, a zwłaszcza wśród mężczyzn. Dlatego też, nie ma pewności co do tego, czy Szekspir faktycznie nosił kolczyk, czy też jest to jedynie hipoteza oparta na interpretacji portretu Chandosa.

32. Zmarł 23 kwietnia 1616 roku, w wieku 52 lat, po chorobie.