Ciekawostki

Polska w NATO – 10 Ciekawostek

flaga nato

NATO jest to międzynarodowa organizacja polityczno-wojskowa, która została utworzona na mocy Traktatu północnoatlantyckiego, podpisanego dokładnie 4 kwietnia 1949 roku. Polskę do NATO przyjęto 12 marca 1999 roku. Poznaj ciekawostki na temat należenia naszego kraju do tej organizacji!

1. Zaproszenie do przystąpienia do Traktatu

29 stycznia 1999 roku wystosowane zostały dla Polski, ale także dla Czech oraz Węgier formalne zaproszenia przystąpienia do Traktatu północnoatlantyckiego. Wystosowane zostały one przez sekretarza naczelnego NATO, J. Solana.

2. Podpisanie aktu przystąpienia

Taki akt podpisany został za kadencji prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i to właśnie on własnoręcznie podpisał akt przystąpienia Rzeczypospolitej Polskie pod skrzydła organizacji NATO. Stało się to 26 kwietnia 1999 roku.

3. Złożenie aktu na ręce sekretarz Stanu USA

Do tej sytuacji doszło 12 marca 1999 roku. Minister Spraw Zagranicznych udał się do USA, do Independence, w stanie Missouri, aby oficjalnie i osobiście złożyć akt przystąpienia RP do Traktatu Północnoatlantyckiego na ręce sekretarz Stanów Zjednoczonych, M. Albright. Tego dnia właśnie Polska stała się formalnie jedną ze stron, jednym z członków owego Traktatu.

4. 16 marca 1999 roku

Tego dnia zostały podniesione flagi narodowe trzech nowych państw, które przyłączyły się do NATO: Polski, Czech oraz Węgier. Stało się to oczywiście przed Kwaterą Główną NATO w Brukseli.

5. Początek drogi Polski do NATO

Wszystko zaczęło się 31 marca 1991 roku, kiedy to zostały rozwiązane struktury wojskowe Układu Warszawskiego. Do oficjalnego i całkowitego rozwiązania tej organizacji doszło jednak w lipcu 1991 roku. Tak zaczęła się droga naszego kraju do przystąpienia pod skrzydła Traktatu Północnoatlantyckiego.

6. Wizyta w Polsce Sekretarza NATO

Wizyta ta miała miejsce na przełomie 11 a 12 marca 1992 roku. Sekretarza Generalny NATO, Manfred Worner, oświadczył wówczas, podczas spotkania z rządzącymi naszym krajem, iż „drzwi do NATO są otwarte”. To zapaliło światełko w głowach rządzących oraz prezydenta, który zaczęli jeszcze bardziej starać się o godne przyłączenie do traktatu.

7. List do Sekretarza Generalnego NATO

Powstał on jeszcze za czasów Lecha Wałęsy i to właśnie on napisał list do Sekretarza Generalnego NATO. Pisał on, iż członkostwo Polski w NATO jest obecnie jednym z najważniejszych priorytetów polskiej polityki zagranicznej.

8. Program Partnerstwo dla Pokoju

PdP było propozycją NATO dla państw Europy Środkowej i Wschodniej, także krajom powstałym po rozpadzie ZSRR, na współpracę z Sojuszem właśnie w ramach tego programu. Program ten stwarzał możliwość wspólnych ćwiczeń wojskowych, konsultacji partnerów NATO w razie zagrożenia bezpieczeństwa oraz na udział w operacjach pokojowych i humanitarnych.

9. Indywidualny Program Partnerstwa

IPP zostało przyjęte przez Polskę i NATO, a Polska była pierwszym państwem, które uzgodniło z Sojuszem program PdP.

10. Indywidualny Dokument Dyskusyjny

Został on przekazany przez Polskę dla NATO 4 kwietnia 1996 roku. Dokument ten prezentował argumenty Polski na rzecz poszerzenia Sojuszu, przyszłej roli NATO, a także wizje europejskiej architektury bezpieczeństwa.