16 ciekawostek o mieście Kalisz

architektura

Kalisz to miasto na prawach powiatu w środkowo-zachodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Prosną, u ujścia Swędrni. Jest to drugie co do wielkości w województwie wielkopolskim miasto, liczy ok. 110 tys. mieszkańców. Miasto stanowi ważny ośrodek kulturalny – znajdują się w nim teatry, muzea, filharmonia, liczne galerie i organizowane są festiwale.

O Kaliszu można dowiedzieć się dużo ciekawostek. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

1. Najstarsze ślady działalności ludzkiej na terenie miasta i jego okolic sięgają mezolitu. Intensywne zasiedlenie w okresie wpływów rzymskich wynikało z położenia w znaczącym punkcie „Szlaku Bursztynowego”, łączącego imperium rzymskie z wybrzeżem Bałtyku. O wystąoieniu tego świadczy fakt, iż około połowy II wieku n. e. aleksandryjski uczony Klaudiusz Ptolemeusz w „Geografii” wymienił miejscowość „Kalisia”,która jest identyfikowaną przez badaczy z Kaliszem. Dzięki temu mówi, się że Kalisz jest najstarszym miastem o którym mówi i pisze się w historii.

2. Liczne wojny i pożary spotkały miasto w XVII i XVIII w. i przez to został zahamowany rozwój Kalisza. Tragiczny był zwłaszcza rok 1792, kiedy to wielki pożar strawił bez mała całe miasto. Wiele lat zajęła jego odbudowa.

3. Ważnym zabytkiem o którym warto wspomnieć jest pochodzący z XV stulecia ratusz. Kształt budowli jest wynikiem późniejszych przebudów i modernizacji, głównie odbudowy dwudziestowiecznej. Był to konieczny zabieg ponieważ, niszczejąca już w XVIII i zdewastowana przez władze zaborcze w XIX wieku budowla została spalona w czasie pierwszej wojny światowej. W czasie odbudowy w 1924 roku ratuszowi nadano formę neoklasycystyczną.

4. W 1838 r. rodzi się w Kaliszu Adam Asnyk, znany i zasłużony pisarz polski.

5. I Wojna Światowa również miała negatywny wpływ rozwój miasta. W sierpniu 1914 r. wojska pruskie zburzyły i spaliły bezbronne miasto. Duża część miasta legła w gruzach. Mieszkańcy w latach 20-tych i 30-tych zawzięcie odbudowywali miasto. Odbudowano go zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi, zachowując układ przestrzenny, choć bez rekonstrukcji form historycznych budynków.

6. W XIX wieku można było zaobserwować występowanie różnych kościołów. Panowało wiele kultur, ludzie byli różnej wiary. Na ówczesnym placu św. Józefa obok siebie stoją: prawosławny sobór ( został zburzony w latach 20 XX w.), luterański kościół pojezuicki (obecnie Garnizonowy) i katolicka kolegiata.

7. Podczas II Wojny Światowej Kalisz wcielony został do tzw. Kraju Warty. Okupacja przyniosła represje i prześladowania również wśród ludności żydowskiej, która licznie zamieszkiwała teren.

8. Jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach miasta była wizyta Papieża Jana Pawła II 4 czerwca 1997 r. podczas V pielgrzymki do ojczyzny.

9. W okresie PRL od 1975 r. Kalisz odzyskuje tytuł miasta wojewódzkiego. Jego utratę w 1998 r. częściowo rekompensuje utworzenie diecezji kaliskiej i rozwój szkolnictwa wyższego. Nadzieje na dalszy rozwój daje utworzenie aglomeracji kalisko-ostrowskiej oraz planowana trasa tzw. szybkiej kolei.

10. Ważnym zabytkiem dla miasta jest Katedra św. Mikołaja. Najcenniejszym zabytkiem kościoła należącym pierwotnie do kanoników lateraneńskich był obraz Piotra Pawła Rubensa „Zdjęcie z Krzyża”. Płótno to zostało zniszczone lub skradzione w 1973 r. Jest to wielka strata, gdyż należało do jednych z trzech najcenniejszych arcydzieł malarstwa w Polsce. Ciekawym miejscem, które pozostało są zbudowane przez Kazimierza Wielkiego mury obronne. Ich pozostałe części znajdują się one na terenie dawnego klasztoru.

11. Gęstość zaludnienia w Kaliszu wynosi 1464 osób na km².

12. Kalisz w 2018 roku zamieszkiwało około 4, 6 razy więcej mieszkańców niż w roku 1900.

13. Najniżej położony punkt w Kaliszu znajduje się na 98 m n. p. m. Natomiast najwyższy wznosi się na 151 m n. p. m.

14. Kalisz jest jedynym miejscem w Europie, gdzie można w profesjonalny sposób nauczyć się budowy fortepianów i pianin. Są tylko 3 takie szkoły na świecie

15. 1 października 1994 roku na rynku w Kaliszu zrobiono największego na świecie loda na patyku. Miał on ponad 4 metry wysokości i ważył 8280 kg.

16. Patronem Kalisza jest św. Józef. Święto miasta obchodzone jest 11 czerwca.
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *