Ciekawostki

15 Interesujących Ciekawostek o Józefie Stalinie

źródło: Wikipedia

Józef Stalin był radzieckim politykiem i dyktatorem, którego działania doprowadziły do śmierci około 20 milionów ludzi. Mimo okrucieństwa i bezwzględności, na terenie Związku Radzieckiego otaczany był przez wielu niemal religijną czcią, a do dziś niektórzy Rosjanie uważają go za jedynego prawdziwego „wodza narodu”. O Józefie Stalinie, jego życiu i działalności politycznej, powstało wiele książek, filmów, a także historii i anegdod, których do dziś prawdziwości historycy nie są w stanie zweryfikować. Przedstawiamy 30 ciekawostek o tej historycznej postaci!

1. Józef Stalin był organizatorem tzw. rewolucji październikowej, która w 1917 roku skutkowała przejęciem władzy w Rosji przez bolszewików.

2. Stalin z pochodzenia był Gruzinem – urodził się w grudniu 1878 roku w miejscowości Gori w Gruzji,

3. Józef Stalin nie miał łatwego i szczęśliwego dzieciństwa. Jego ojciec był alkoholikiem i niejednokrotnie dopuszczał się aktów przemocy w stosunku do syna i swojej żony.

4. Matka Józefa Stalina – Ketewan Geladze – była kobietą bardzo skromną i wierzącą w Boga. Jej marzeniem było, by młody Józef został prawosławnym duchowym, dlatego w 1888 roku wysłała syna do szkoły cerkiewnej.

5. Józef Stalin cierpiał na syndaktylię – genetyczne, wrodzone schorzenie, które charakteryzuje się złączeniem dwóch palców stopy. Stalin miał złączony palec drugi i trzeci u lewej stopy.

6. Stalin od 1922 roku zajmował stanowisko sekretarza generalnego partii bolszewickiej. Przez kolejne lata rozwijał karierę polityczną i wzmacniał swoją władzę w partii.

7. Mimo, że matka Józefa Stalina była bardzo bogobojna, a on sam uzyskiwał doskonałe oceny w szkole cerkiewnej, w 1929 roku rozpoczął walkę z religią prawosławną na szeroką skalę. Niszczono cmentarze i obiekty sakralne, mordowano duchownych oraz wyburzano świątynie prawosławne i muzułmańskie.

8. Za jedną z najbardziej okrutnych decyzji Stalina uznaje się założenie tzw. kołchozów, czyli spółdzielni rolniczej, w której udział był obligatoryjny dla rolników radzieckich. Doprowadziło to m.in. do wielkiego głodu na Ukrainie, którego skutkiem była śmierć głodowa około 6 milionów ludzi.

9. Stalin nazywany był „wodzem” i sam kreował się na władcę absolutnego. Na cześć jego imienia nazywano miasta(słynny Stalingrad) i przedsiębiorstwa, a o nim samym stworzono wiele propagandowych poematów i wierszy.

10. Józef Stalin był dwukrotnie żonaty i doczekał się trójki potomków. Ciekawostką jest, że jego druga żona – Nadieżda Alliłujewa – była aż o 20 lat młodsza od dyktatora.

11. Józef Stalin bardzo często chorował. Już w dzieciństwie i wczesnej młodości przeszedł wiele groźnych chorób zakaźnych, w tym malarię, ospę i ciężkie zapalenie płuc. Przetrwał wypadek (który zresztą spowodował nieodwracalne uszkodzenie lewej ręki), a w późniejszym czasie cierpiał na miażdżycę i wirusowe zapalenie wątroby.

12. Stalin cierpiał na zaawansowaną paranoję. Był on nieufny do tego stopnia, że każdy produkt, który znalazł się na jego stole, musiał być wcześniej sprawdzony przez inną osobę (a czasem zwierzę) w celu potwierdzenia bezpieczeństwa dla polityka.

13. Józef Stalin miał wiele romansów, w wśród jego kochanek była również Olga Alliłujewa – matka jego drugiej żony, Nadieżdy. Niektórzy nawet spekulują, że młodziutka małżonka mogła być w rzeczywistości córką dyktatora.

14. Stalin cechował się wielką charyzmą, jednak był człowiekiem niskiego wzrostu – mierzył około 165 centymetrów.

15. Paradoksalnie do śmierci Stalina przyczynił się Nikita Chruszczow – inny polityk i działacz radziecki, z którym współpracował „wódz narodu”. Do jego śmierci doprowadził wylew krwi do mózgu, którego bezpośrednią przyczyną było… długie przebywanie w saunie, w celu wytrzeźwienia po zakrapianym przyjęciu z Chruszczowem.