Ciekawostki

15 interesujących ciekawostek o globalnym ociepleniu

Globalne ocieplenie to określenie oznaczające wzrost średniej temperatury Ziemi, który rozpoczął się już w czasach rewolucji przemysłowej i przyśpiesza tempa w czasach obecnych. Co warto o nim wiedzieć? Poniżej znajdują się wybrane informacje.

1. Globalne ocieplenie jest skutkiem ingerencji człowieka w system klimatyczny planety i jest bardzo niebezpieczne dla środowiska.

2. Już na początku lat dziewięćdziesiątych zauważono niebezpieczną tendencję dotyczącą globalnego ocieplenia. W 1992 roku rządy większości krajów podpisały Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych, która dotyczyła spraw klimatu.

3. Powodem globalnego ocieplenia jest uwalnianie się do atmosfery gazów cieplarnianych, a przede wszystkim dwutlenku węgla. Jest to wynik działalności człowieka oraz coraz większej produkcji na całym świecie.

4. Wzrost stężenia dwutlenku węgla występuje, kiedy spalane są paliwa kopalne. Drugą przyczyną jest brak drzew, ponieważ mamy do czynienia z niespotykaną do tej pory wycinką lasów.

5. Wysokie stężenie gazów cieplarnianych doprowadziło do tej pory do wzrostu średniej temperatury na naszej planecie o jeden stopień Celsjusza. Naukowcy przewidują jednak, że w ciągu najbliższych osiemdziesięciu lat wzrośnie i będzie o cztery stopnie wyższa niż dwieście lat temu. Jest to bardzo niepokojące, biorąc pod uwagę fakt, że w dawnych czasach takie zmiany zachodziły na przestrzeni dwudziestu tysięcy lat.

6. Globalne ocieplenie doprowadza do występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, które do tej pory występowały tylko w określonych miejscach na Ziemi. Chodzi na przykład o burze pustynne, powodzie czy susze.

7. Globalne ocieplenie jest przyczyną topnienia lodowców. Na Islandii można zobaczyć ilustrację ukazującą, o ile zmniejszył się lodowiec w ciągu ostatnich lat. Topnienie lodowców może z kolei doprowadzić do podniesienia się poziomu wody w niektórych akwenach i podtopienia lądu w niektórych miejscach na świecie.

8. Z kolei w innych miejscach na Ziemi wzrost temperatury może doprowadzić do wzmożonego parowania wód morskich i oceanicznych, co niebezpiecznie obniży ich poziom.

9. Kolejnym skutkiem wzrostu średniej temperatury na naszej planecie może być powiększenie się obszarów pustynnych na obszarach, gdzie dziś jest jeszcze zieleń.

10. Troska o to, aby uwalniać do atmosfery mniej gazów cieplarnianych jest o tyle ważna, że w skrajnej sytuacji globalne ocieplenie może doprowadzić do wyginięcia wielu gatunków roślin i zwierząt.

11. Wbrew obiegowej opinii efekt cieplarniany i globalne ocieplenie nie są tym samym. Efekt cieplarniany to naturalne zjawisko, które jest niezbędne dla istnienia życia na Ziemi. Dzięki niemu panuje na naszej planecie odpowiednia temperatura, która pozwala przeżyć ludziom i zwierzętom.

12. Dwutlenek węgla, który jest główną przyczyną globalnego ocieplenia, występuje naturalnie w przyrodzie. Człowiek jednak zakłóca równowagę w przyrodzie poprzez przemysłową produkcję, która doprowadza do tego, że byt duża ilość szkodliwego dwutlenku węgla trafia do atmosfery.

13. Chociaż wielu osobom średnia różnica temperatury na Ziemi sięgająca kilku stopni może wydawać się niewielka, to w rzeczywistości nawet tak „małe” zmiany mogą mieć kolosalny wpływ na przykład na rolnictwo.

14. Każdy człowiek na co dzień może zadbać o środowisko, na przykład korzystając z energooszczędnych żarówek czy też regularnie rozmrażając lodówkę. Warto też wyłączać wszystkie sprzęty, które akurat nie są używane.

15. Inżynieria planetarna to nowa dziedzina naukowa, która zajmuje się modyfikacją środowiska przyrodniczego.

Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *