Ciekawostki

Czyżyk – 13 Fascynujących Ciekawostek

czyżyk

Wiosenne przeloty ptaków to najlepszy moment na ich obserwację. Chociaż między ornitologami amatorami zdania są podzielone. Jedni preferują wiosnę inny jesień. Zmieniający się klimat sprawia, że niektóre gatunki ptaków rezygnują z przelotów na zimowiska. Czyżyk zaczyna się zachowywać podobnie. We wcześniejszych opracowaniach określany był jako ptak migrujący, dziś coraz częściej można spotkać określenie jako częściowo migrujący. Przedstawiamy ciekawostki o czyżykach, o których być może nie słyszeliście.

1. Czyż zwyczajny – tak dostojnie brzmi nazwa tego drobnego ptaka nazywanego pospolicie czyżyk. Ptak ten zaliczany jest do rodziny łuszczakowatych.

2. Ten drobny ptak występuje głównie w Europie i Azji, a jego charakterystycznym elementem jest czerwony pasek na głowie i jasne plamy na skrzydłach.

3. Jest to gatunek osiadły, czyli zwykle nie przemieszcza się na dalekie odległości w poszukiwaniu pożywienia czy miejsca lęgowego. Często można go spotkać w parkach, ogrodach i lasach mieszanych.

4. Jeśli migruje to odbywa się to wiosną na przełomie marca i kwietnia, a jesienią na przełomie września i października. To czas, kiedy ptaki przemieszczają się z jednego miejsca na ziemi do drugiego w celu szukania pożywienia, rozmnażania lub unikania ekstremalnych warunków pogodowych. Są pewne populacje czyżyków, które przeprowadzają krótkie migracje sezonowe, np. z północy na południe Europy, ale ich zasięg migracji jest zwykle ograniczony do kilkuset kilometrów.

5. Na terenie Polski najliczniej występuje na terenach podgórskich i raczej prowadzi osiadły niemigracyjny tryb życia. Stosunkowo ciepłe i bezśnieżne zimy dobrze służą tym ptakom.

6. Czyżyki wydają bardzo przyjemny dla ludzkiego ucha świergot, który jest charakterystyczny dla tego gatunku ptaków. Niestety, ta cecha sprawiła, że w przeszłości i nadal obecnie, nielegalne odłowy czyżyków i ich hodowla w niewoli są popularne w niektórych regionach świata, w tym w Polsce. Ptaki te są trzymane w niewoli w klatkach, ale mimo to zachowują swoją naturalną ruchliwość i wciąż wydają swój charakterystyczny świergot. Jednak takie praktyki są nielegalne i szkodliwe dla dzikich populacji czyżyków oraz dla samych ptaków, które są trzymane w warunkach niewłaściwych dla ich zdrowia i dobrej kondycji.

7. Czyżyk w Polsce jest objęty całkowitą ochroną zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. W związku z tym, odłów czyżyków, jak również ich sprzedaż, hodowla w niewoli czy niszczenie ich gniazd i jaj, jest zakazane i uważane za łamanie prawa. Często podejmuje się także działania, takie jak monitorowanie populacji czyżyków, zabezpieczanie ich siedlisk oraz prowadzenie działań edukacyjnych w celu zwiększenia świadomości społecznej na temat ochrony tych ptaków. W Polsce za naruszenie przepisów o ochronie przyrody grożą kary finansowe oraz kary więzienia.

8. Czyżyk to stosunkowo mały ptak, który waży około 14 gramów i ma długość około 11,5 centymetra. Jest on nieco mniejszy od wróbla, który waży zazwyczaj między 20 a 30 gramów i ma długość około 15 centymetrów. Czyżyk ma charakterystyczne, soczysto-zielone upierzenie na głowie i grzbiecie, a także białe brzuchy i żółte paski na skrzydłach. To jedne z cech wyróżniających ten gatunek ptaka i ułatwiające jego identyfikację.

9. W okresie zimowym może przemieszczać się w poszukiwaniu pożywienia, ale zazwyczaj jego aktywność spada, a ptaki te przesiadują w schronieniach, takich jak gęste zarośla lub drzewa.

10. Co do diety czyżyków, to prawdą jest, że w okresie zimowym jedzą głównie nasiona drzew iglastych i liściastych, a także owoce, jagody i drobne bezkręgowce.

11. W XIX i XX wieku, ze względu na walory głosowe i ruchliwość, często próbowano krzyżować czyżyka z innymi ptakami w celu uzyskania idealnego śpiewaka. W tym celu stosowano m.in. krzyżówki z makolągwą, kanarkiem, szczygłem i gilem. Niestety, wiele z tych eksperymentów kończyło się niepowodzeniem, ponieważ ptaki te nie chętnie rozmnażały się w niewoli lub ich potomstwo nie dziedziczyło odpowiednich cech. Obecnie takie eksperymenty są zabronione w Polsce ze względu na całkowitą ochronę gatunkową czyżyka.

12. Gniazda mogą budować na gałęziach różnych gatunków drzew iglastych i liściastych, takich jak świerki, sosny, jodły, modrzewie, buki czy brzozy. Co do wysokości, to gniazda czyżyków bywają budowane na znacznych wysokościach. Przeciętnie gniazda te znajdują się na wysokości od 2 do 5 metrów nad ziemią.

13. Okres wysiadywania jaj przez samicę czyżyka wynosi zwykle od 13 do 14 dni. Samica opuszcza gniazdo w poszukiwaniu pożywienia, które przynosi potem do gniazda, aby skarmić siebie i swoje młode. Podczas gdy samica zajmuje się inkubacją jaj, samiec jest odpowiedzialny za dostarczanie pożywienia. Po wykluciu się piskląt oba ptaki wciąż wspólnie karmią swoje młode.