10 interesujących ciekawostek – Zamek w Niedzicy

Zamek w Nidzicy został wybudowany w XIV wieku z inicjatywy zakonu krzyżackiego.

Jego budowę rozpoczęto w 1370 roku, a na początku wieku XV mieszkał w nim krzyżacki prokurator. Jest piękną budowlą w stylu gotyckim, która przypomina o potędze zakonu i zachwyca do dnia dzisiejszego.

Co warto o nim wiedzieć?

1. Zamek w Nidzicy

W 1410 roku armie polskie przemieszczały się w głąb państwa. Zamek nie został wówczas obroniony i przejęli go Polacy.

2. Związek Pruski

Na przestrzeni kolejnych lat Zamek w Nidzicy często zmieniał właścicieli. Przejął go Związek Pruski, aby następnie przekazać do czeskim wojskom. Był również wielokrotnie przebudowywany.

3. Zbombardowany przez armie radzieckie

W 1945 roku zamek został zbombardowany przez armie radzieckie. Pozostawał ruiną w okropnym stanie aż do lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy postanowiono go odrestaurować.

4. Freski

Na terenie zamku do dziś można podziwiać freski z XIV i XV wieku. Środkowa część odgrywała wówczas rolę refektarza, a znajdowało się na niej ścienne malowidło przedstawiające świętą Weronikę w adoracji aniołów.

5. Studnia

Na przełomie średniowiecza i renesansu na zamkowym dziedzińcu znajdowała się studnia, dzięki której rezydujący tutaj ludzie mieli łatwy dostęp do wody.

6. Centrum kultury

W dzisiejszych czasach zamek stanowi połączenie centrum kultury, sztuki i rozrywki. Na jego terenie odbywają się liczne eventy kulturalne i wystawy. Znajduje się tutaj również bractwo rycerskie, pracownia rzeźby oraz Nidzicki Ośrodek Kultury.

7. Muzeum Ziemi Nidzickiej

Znajdujące się na terenie zamku Muzeum Ziemi Nidzickiej to miejsce, w którym można poznać nie tylko historię samego zamku, ale również jego okolic. Znajdują się tutaj pamiątki związane z historią miasta, które pamiętają czasy pruskie, jak i drugą wojnę światową.

8. Atrakcyjny park

Zamek stoi po środku gęstego i atrakcyjnego parku w stylu parków dziewiętnastowiecznych. Jest to doskonałe miejsce na spacer w rodzinnym gronie, tym bardziej że płatny jest tylko wstęp do wewnętrznego muzeum.

9. Oryginalne krużganki

Na poddaszu zamku znajdują się oryginalne krużganki. Wyróżniają się tutaj również gotyckie okna w formie łuków.

10. W piwnicach

W piwnicach zamku znajdowało się kiedyś więzienie. Jak wiele budowli tego typu w całej Europie, zamek na przestrzeni lat przyjmował różne funkcje w zależności od potrzeb.

1/5 - (liczba ocen: 1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.