10 interesujących ciekawostek o Ignacym Krasickim

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony Ignacemu Krasickiemu, wybitnemu przedstawicielowi epoki oświecenia.

Urodził się on 3 lutego 1735 roku, a zmarł 14 marca 1801 roku.

1. Tytuły, jakie otrzymał za życia.

Ignacy Krasicki – Jego tytułów nie sposób zliczyć. Był to poważny człowiek, na wysokim poziomie społecznym. Jego pierwsze tytuły to hrabia, biskup, arcybiskup, prezydent, proboszcz, poeta, prozaik, publicysta i encyklopedysta.

2. Światowy człowiek.

Ignacy Krasicki, gdyż pomimo, że był Polakiem to pobierał nauki w Rzymie. Wcześniej pobierał nauki w Jezuickim Kolegium Lwowskim. Zwiedził Rzym, Berlin, Poczdam oraz Sansouci.

3. Pochodził z wysoko postawionej rodziny.

Jego ojciec również był wysoko postawiony. Dzięki temu mógł on również znaleźć się na dobrym stanowisku. I mógł studiować, dzięki wpływom swojego ojca.

4. Zasłużony dla ojczyzny.

Krasicki idąc w ślady swojego ojca, również znajduje swoje miejsce w senacie. Pomimo, że w pewnym momencie znajduje się między młotem, a kowadłem to i tak poświęca się dla ojczyzny.
I warto tu podkreślić, że jego korzenie oraz poziom kulturowy i społeczny umożliwia zasiadanie na ławach senatu, czy też reagowanie na złe działania ze strony Rosyjskiej.

5. Wykształcenie.

Wysokie wykształcenie, jakie on osiąga umożliwia tworzenie utworów literackich. To również umożliwiło jemu tworzenie czasopisma. I ciekawostka jest, że bazą wyjściową było czasopisma wprost z Anglii, zwane 'spectator’.

6. Uciekanie się od kłopotów politycznych do pisania.

Ignacy Krasicki ciekawostki, jakie są z nim związane to również miano utalentowany pochlebca, oraz krasomówca. Nazbyt inteligenty i wpływający na język polski i jego szlifowanie.
Linia ognia, w jakiej znalazł się Ignacy Krasicki, a wówczas Biskup Warmiński stanął w sytuacji konfliktu tragicznego. Nacisk Imperium Rosyjskiego oraz kolejne czynniki nie dawały możliwości wyjścia z tej trudnej sytuacji. Krasicki, jako biskup trafił w ślepy zaułek.

7. Książę poetów polskich.

Jego edukacja na bardzo wysokim poziomie, opanowanie w 99 % języka polskiego wyniosło Ignacego Krasickiego na szczyt literatury polskiej.

8.Utwory tłumaczone na wiele języków.

Utwory literackie zostały przetłumaczone na wiele języków z języka ojczystego. Znane są one w wielu krajach Europejskich.

9. Liczne rodzeństwo.

I warto tu naznaczyć, że Krasicki wywodził się z bardzo licznej rodziny. Miał on 4 braci oraz 2 siostry. Choć i tak był w stanie się wykształcić i zdobyć wiele tytułów. W dzisiejszych czasach mało kto osiąga tak wysoki poziom, pochodząc z licznej rodziny.

10.Zamożność.

Poprzez to, że Krasicki był współzałożycielem czasopisma monitor można by powiedzieć, że uchodził za człowieka majętnego. Jego wysokie progi społeczne umożliwiły zyskać majątek, który włożył w swoją pracę. Wykorzystał przy tym całą wiedzę, edukację by tworzyć teksty do niego.

3.5/5 - (liczba ocen: 4)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.