10 fascynujących ciekawostek o Homerze

Homer to postać historyczna, żyjąca w 8 wieku przed naszą erą., tworząca dzieła lietercakie, jak Iliada, Odyseja.

Jego pasją było śpiewanie oraz recytowanie. Pochodził on z państwa Greckiego.

1. Kwestia homerycka.

Wielcy uczeni podchodzą z dystansem do Iliady i odysei, które do dziś są utworami napisanymi rzekomo przez Homera. Jedak nie sjest to do końca udowodnione. W wielu tezach postać ta w ogóle nie urodziła się ani nie zmarła. Stąd też można by powiedzieć, że nie mógł być on nawet pisarzem.

2. Imię Homer przekładany na języki obce.

Autor Iliady ma jedynie imię „Homer”. Nie ma żadnego nazwiska, przydomku czy też tytułu. On jest przekładany na inne języki, jako zakładnik, ślepiec, czy też towarzysz.

3. Alfabet grecki.

Język grecki to niebywale ciekawy język sam w sobie. Jego alfabet zupełnie różni się od węgierskiego, ukraińskiego, czy też ruskiego. Ma on zupełnie inne litery, odbiegające od również polskiego pisma.

4. Twórca literatury zachodniej.

Pomimo, że są wątpliwości, co do istnienia Homera, został okrzyknięty twórcą literatury. I jego dzieła są napisane na bardzo wysokim poziomie. Można by powiedzieć, że opanował on sztukę pisania do perfekcji.

5. Brak rodziny Homera.

Wniosek, który podważył istnienie Homera zawiera tezę o jego rodzinie. Homer nie miał ani żony, dzieci, i żadnych krewnych.

6. Iliada i Odyseja napisane na bazie starszych opowiadań.

Śpiewak, który został pozbawiony wzroku by miał lepszą pamięć tworzył dzieło sztuki. Ono zostało opracowane w lepszym języku, o różnych zachowanych wartościach pisma z tamtych czasów.

7. Papier do pisania wymyślono w Chinach.

Papier do pisania został stworzony dopiero w późniejszym czasie. Choć do jego tworzenia wykorzystywano równe materiały i po dziś dzień tak jest. A w czasach greckich, gdy jeszcze nie znano tej metody, przekazywano historie ustnie.

By zachować je, zostały one tworzone przez ludzi, przekazywane z pokolenia na pokolenie. I poprzez to też zostały one na długi czas utrwalone w pamięci.

8. Pamięć długa i pamięć krótka.

Każdy człowiek jest zdolny do zapamiętywania, i pamięć obejmuje cały mózg. Nie ma jednego punktu w głowie, który jest odpowiedzialny za pamięć. Dlatego też można by powiedzieć, że mamy pamięć długą i pamięć krótką. Grecy musieli wykorzystywać do zapamiętywania pamięć długą.

To jest widoczne w ich opowiadaniach. Pamięć krótka musiała trwać zaledwie 15 minut, co by uniemożliwiło opowiadanie Iliady i Odysei.

9.O jego istnieniu przekazywali grecy ustnie.

Przekazując różne historie w tym Odyseje i Iliadę również mówiono o samym autorze. On był i żył w Smyrnie w Azji mniejszej lub na wyspach Chios. I przez to też przypuszczenia i wnioski o autorstwie dwóch utworów.

10. Cześć i pomniki dla Homera.

Przypuszczalnie, Homer miał swoje pomniki, oraz po jego śmierci recytowano jego dzieła. Grecy, którzy pozostawili te opowieści o Homerze, są zarazem świadkami, że on istniał.

4.5/5 - (liczba ocen: 4)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.