10 ciekawostek o Kazimierzu Wielkim

Na wstępie kilka słów o królu Polskim, którego rządy były niezwykle mądre.

Wyprowadziły sprawy państwowe na dobrą drogę. I wpłynęły one na dalsze losy królestwa polskiego.

1. Przydomek „Wielki”

Przydomek Wielki został nadany dopiero w późniejszym okresie. A nadawano go jedynie osobom zasłużonym państwu.

2. Wprowadzenie pokoju do ziem polskich.

Kazimierz Wielki poprzez swoje rządy wprowadził pokój do kraju na długie lata. Nie toczył wojen z sąsiednimi państwami. Panował nad ziemiami i sprawy państwowe zostały rozwiązywane ugodowo, poprzez dyskusje.

3.Kazimierz Wielki nie istnieje w książkach do historii w Rosji.

Pomimo połączenia ziem Piastów oraz ziem Rusi Czerwonej nie ma wzmianek o tym. Uznano Polskę za okupanta ziem księstwa Halickiego. Książki do historii klas szkół podstawowych Rosji zostały zupełnie oczyszczone z historii o Kazimierzu Wielkim.

4. Przodkowie Kazimierza Wielkiego.

Kazimierz Wielki był Polakiem w 22 %, gdyż jego przodkowie pochodzili z różnych obcych ziem. W 11 % to Rusini, w 11 % z rodu bizantyjskiego, w 8 % Węgrami oraz 8 % pochodzili z Niemiec, a z Czech około 6,5 %. Nie była to zwykł krew, a królewska. Przodkowie z jego więzów rodzinnych mieli królewskie tytuły.

5. Władysław Łokietek w wieku około 50 lat.

Kazimierz Wielki miał ojca i matkę. Władysław Łokietek, który spłodził go dopiero w wieku 50 lat z Jadwigą, która była od niego o 10 lat młodsza.

6. Kazimierz Wielki nie ma swoich babć i dziadków.

Z tego też względu nie miał on dziadków. Jego rodzina to tak zwani antenaty. Jednak drzewo genealogiczne było nasycone dynastiami.

7. Żaden z synów nie mógł być następcą.

Król ożenił się czterokrotnie, pomimo to nie miał on następcy tronu. A nieślubnym synom powierzył jedynie wytyczone przez siebie ziemie.

8. Król określany bigamistą.

9. Testament króla w dawnym języku ludowym.

Król pozostawił testament. jednak napisał go w języku, który panował w 13 wieku. Gdzie wówczas język polski odbiegał od obecnego polskiego. Dlatego też ciężko jest odczytać dokładnie co zawiera testament. I poprzez to nie do końca wiadomo, czy miał on 4 synów, czy też 5.

10. Grosz Krakowski.

Dodatkowo niefortunne zniknięcie strony testamentu uniemożliwia dokładna interpretację.
Środki płatnicze, jakie wówczas znajdowały się w obiegu przeszły reformę Kazimierza II Wielkiego. W 1338 roku wprowadził on dodatkowo grosz krakowski.

4.4/5 - (liczba ocen: 5)Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.